02-01 Gaat u met mij mee..

Gaat u met mij mee..

"Wij hebben verhalen gehoord van een land aan de andere kant.., Een land van melk en honing Hoe zoet moet dat wel niet zijn... Parelmoeren poorten en straten geplaveid met goud.

Wij gaan daar naar toe

Bent u er klaar voor, om naar die hoog verheven stad te gaan. Bent u er werkelijk klaar voor, voor hetgeen God voor u van plan is... God heeft voor u een nieuw leven in petto.
Ik kan niet wachten om Jezus te zien en te buigen voor Zijn aanwezigheid. Ik zal Hem prijzen en oh, zeker lofliederen zingen. Ik zal juichen net als David, oh wat een dag zal het zijn.

Wij gaan daar naar toe

Onvergetelijke, ongelofelijke vreugde zal daar zijn. God zal onze tranen wegwassen. Ogen hebben het nog niet gezien, oren nog niet gehoord. Wat God voor jou in petto heeft, wees er klaar voor, het is aan de andere kant.. Aan de andere kant.. Voor jou en mij..."

En als wij dat land bereiken dan kunnen wij net zeggen als Mozes toen hij met het volk Egypte verliet en de andere kant bereikte van de Schelfzee

"Ik wil de Here zingen, want Hij is hoog verheven...
De Here is mijn kracht en mijn psalm
Hij is mij tot heil geweest.
Hij is mijn God. Hem verheerlijk ik
de God mijns vaders, Hem prijs ik
De Here is een krijgsheld;
Here is zijn naam

Wie is als Gij, onder de goden, Here
wie is als Gij, heerlijk in heiligheid
vreselijk in roemrijke daden,
wonderbaar in uw doen

Gij leiddet in uw goedertierenheid het volk dat Gij verlost hebt;
Gij leiddet het door uw kracht naar uw heilige woonstede.

Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is;
de plaats die gij , Here tot uw woning gemaakt hebt;
het heiligdom, Here, door uw hand gesticht.

De Here regeert voor altoos en eeuwig". Exodus 15 1a,2-3,11,13,17-18

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen