18-07: Wat je niet mag zeggen

Wat mag je niet zeggen...,

Dan heb ik niet over wat de Heer zegt in Zijn woord wat wel en niet kan, die is duidelijk en daar conformeer ik mij ook aan.k heb het over wat 'mensen' zeggen dat je niet mag zeggen... zaken die eigenlijk wel gezegd moeten worden.

Waar zal ik beginnen..

maandag 18 juli 2005

"Het moet dan ook geen verassing zijn, dat als doctrine steeds meer en meer worden onderbelicht, dat ook steeds meer kerken weggaan van het preken van de Woord naar andere activiteiten. Ze gaan steeds meer entertainment brengen. Deze dingen zijn ontworpen om een emotionele reactie teweeg te brengen, dan om de gedachten te prikkelen en te focussen op God."

Ik hoor de sommige mensen al elkaar opbellen: "Oh, nee.. "Riley is tegen plezier en vreugde.. Hij is stijf en draagt zwarte sokken naar de kerk en leeft een somber leven"

"Willow Creek methoden spreken mij niet aan"
Oops.., ik hoor mij mobiele telefoon al rinkelen met 'verontwaardige sms'jes. Ik hoor een aantal mensen al denken.. "Daar heb je die ultra-orthodoxe Riley Jack weer"

"Alles in het woord is geinspireerd, alles wat God openbaart in Zijn woord is ter bevestiging en opbouw van het leven."
"Wat zegt die lastige jongen nou met zijn weblogje nou", ïk hoor leiders al tegen elkander roepen; "Wij hebben te maken hebben met een nieuwe generatie, laat de mensen hun eigen waarheid vinden... Die Riley toch altijd weer met je bijbel, waarheid en gerechtigheid.. ik hoop dat die site een keer klapt!"

"Jezus is de weg, de waarheid en het leven...Niemand komt tot de Vader, dan door hem"
Tegen deze tijd klimmen bepaalde mensen (ik weet al wie) in de pen om mij eens 'echt de waarheid' te vertellen. Mensen die zeggen," hoe durf je andersdenken zo uit te sluiten. Jij bent een belemmering voor alles wat wij voor ogen hebben."

Tja... je mag tegenwoordig niet veel meer zeggen.. "van mensen".

Terwijl de Here, Jesaja (in hoofdstuk 6) opdraagt om het volgende te doen, "‘Ga en profeteer het volgende tegen dit volk: “Luister goed, maar begrijpen zul je het niet; kijk goed, maar inzien zul je het niet"

Blijkbaar komen de woorden van God bij diegene die niet willen begrijpen, aan als baksteen en ze vinden bij anderen geen wortel. Je vraagt je af.. hoelang Heer moet ik vertellen, wat anderen blijkbaar niet willen horen,"Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is..." met andere woorden tot het einde van deze aardse geschiedenis.

Blijkbaar mag je niet veel zeggen van andere mensen... Je wilt immers niet tegendraads of radicaal overkomen, je wilt alleen mensen helpen herinneren wat God met ons voor heeft.

Des te meer je je mede gelovigen wilt helpen focussen op Gods Woord, de profetie, etc, etc. Des te meer weerstand je blijkbaar oproept. Je doet het vanuit een goed hart, om dat je compassie hebt voor je naaste.
Maar zodra je in liefde de waarheid uitspreekt.. Dan wordt je verketterd, omdat men denkt dat je scheuring wilt, of dat je nieuwe methoden wilt bombarderen.

Terwijl het enige wat ik wil zeggen, "God houdt van jou en mij.. wij zullen veel meer geluk, vreugde en succes in evangelisatie hebben en ervaren, als wij eens doen wat de Almachtige van ons vraagt."

Maar blijkbaar.. in deze moderne tijd.. is juist dat laatste in tegenspraak met deze heersende gedachte. "Wat goed is, is wat jij goed vindt. Jouw opinie en intrepretaite van het woord van God is belangrijker dat wat het woord zichzelf openbaart." Wij zijn steeds meer bezig met met "hoe maakt ik het mezelf naar mijn zin..." dan in "wat wil God dat ik vandaag doe met mijn leven..."

...Ik hoor mijn telefoon al overgaan, ik stop er mee, blijkbaar heb ik vandaag weer teveel gezegd... "wat ik niet had mogen zeggen!"


Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen