18-02: Eeuwig durend leven

Vaak zijn wij druk bezig om te praten over de "eindtijd", over de tribulatie, de tijd van benauwdheid, noem maar op. Goed om daarmee bezig te zijn. Het is goed om te weten wat er in Gods woord staat over wat er staat te gebeuren. De wet en de profeten....

Maar af en toe.. vergeten wij wat er ons te wachten staat na de ellende die deze wereld overspoeld, en binnenkort nog zal treffen. Soms verliezen wij ons oog van het beloofde land.. en kijken terug (net als de Isrealieten in de woestijn toen men uit Egypte vluchte o.l.v. Mozes "waren wij maar terug gegaan.)... we kijken naar het land waar wij uit gevlucht zijn.. de zondige wereld... en vergeten het land van melk en honing.

ALs wij ons blijven bouwen op Gods vastaand woord.. als wij ons gebed en leven dagelijks richten aan Hem die voor ons uit gaan, naast en ons loopt, onze achterflank beschermd en die in ons hart aanwezig is en wil zijn.. weet dat wij mogen delen in eeuwigdurend leven..
"don't you wanna to live forever?

Wil je niet voor eeuwig leven?
Wil je niet voor eeuwig vreugdevol juichen?
Wil je niet zingen door alle tijden en eeuwen heen?
Ik wil wel voor eeuwig leven.

Want God had de wreld zo lief
dat Hij zijn eniggeboren zoon heeft gegeven
Dat wie in Hem gelooft, nooit verloren zal gaan.
Maar eeuwig leven mag hebben.

Wil je niet voor eeuwig leven?
Wil je niet voor eeuwig vreugdevol juichen?
Wil je niet zingen door alle tijden en eeuwen heen?
Ik wil wel voor eeuwig leven.

Geloof in wat de Geschriften zeggen:
Wat op die prachtige dag, wanneer alle heilige
zullen opstaan uit het graf
Al diegene die hebben getuigd dat de Here hun God is
Zullen hun rechtvaardige loon ontvangen
Dit is de belofte die God zelf gegeven heeft
vanaf het begin in genesis...
Maar om dit geschenk te mogen ontvangen...
is er geen tijd voor slippartijen...

Eeuwig
Eeuwigdurend leven
Ik moet het hebben
Eeuwigdurend leven
Eeuwigdurend leven, is wat ik wl ontvangen
Ik moet het ontvangen... Eeuwigdurend leven

Ik ga daar naar toe,
Waar elke dag, zonneschijn zal zijn
Ik ga daar mijn moeder zien, ik ga daar mjin vader zien
Ik kan niet wachten om daar naar toe te gaan.
Ik ga daar de Man zien die voor mij stierf.

Daar zal nooitmeer een afscheid zijn, een traan, een tot ziens.

No meer huilen, nooitmeer sterven
De zon zal nooit verdwijen
Elkedag zal als een Sabbat zijn
Eeuwigdurend leven
Dat is wat ik graag wil, eeuwig durend leven

Voor altijd en eeuwig
Ik kan niet wachten om Zijn aangezicht te zien
Ik wil eeuwidurend.. ik sta klaar om Zijn prijs te ontvangen
Ik ga op de straten wandelen..,
van goud die ook voor mij voorbereid zijn..,
Ik zal mijn huis daar zien...
Ik zal daar mijn Jezus zien..., jazeker
Ik ben op weg naar huis... mijn thuis

Wil jij niet met mij op reis...
Een betere plaats, speciaal voorbereid voor jou en mij
Voor een iede van ons die een relatie hebben met God
Ik wil een eeuwigdurend leven, een leven met Hem voor eeuwig!

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen