16-01: Er is geen falen bij God

Sommige mensen vragen de afgelopen dagen... waar was God in Azië!

Weet u wat ik mij afvraag. Waar was het geloof van deze mensen de afgelopen dagen. Ik heb nog nooit zoveel 'Christenen' openlijk horen twijfelen over hun geloof. Men zegt:

"waar was God?",
"Onze God blijkt toch wreed te zijn!",
"Hoe kan ik zo'n liefdevolle God dienen",
"Heeft het nog zin, om mij in te zetten."

Deze dagen zet de volgende tekst uit Lucas 21 mij aan het denken:

NBG: En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt
NBV: 25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 26 de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’

Radeloze angst, de volkeren sidderen... het staat er.. waarom zouden wij bang zijn, terwijl Jezus ruim 2000 jaar geleden heeft gezegd wat er zal gaan gebeuren. Waarom twijfelen wij als Christenen, vooral wij als Christenen wat de Heer geprofeteerd heeft. Misschien schrikken wij omdat wij nooit acht hebben geslagen op de tekeken? Misschien studeren wij te weinig. Wellicht vinden wij het irrelevant. In ieder geval wat je er ook maar van vinden.. De Heer zegt niet voor niets in Amos 3:7 "Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten"

Er is géén falen bij God. Je kunt alles denken van deze ramp. Wij met onze beperkte gedachten.. denken.. denken dat God niet van zich heeft laten horen. Wij denken dat God gefaald heeft. Maar hoort nu niet regelmatig verhalen over wonderen rondom deze ramp zelfs nu 3 weken na de gebeurtenis worden mensen gered.

Er is simpelweg geen falen bij God!

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen