15-10: de oplossing tegen de vogelgriep!

Ik schreef in februari een stukje over de "vogelgriep" en de bezorgdheid die er was voor een pandemie (een wereldwijde epidemie)

Nu liggen de zaken wat dichter bij huis. In Turkije en in Roemenië zijn sporen gevonden van het gevaarlijke H5N1 versie van de griep. Een versie die al aan 60 mensen en duizenden volgens het leven heeft gekost. En nu.. nu staat de griep bij ons aan de voordeur. Miljoenen mensen die kunnen sterven, angst en vrees gaat over de wereld. De economie stort in.. naties bezwijken onder de druk van het volk "Waarom waren er niet voldoende medicijnen? ", "waarom zijn wij in quarantaine? "Waarom laten jullie ons in de steek?"

Voor mij zijn deze gebeurtenissen geen verassing, waarom?

De Heer heeft mij de mogelijkheid gegeven om de bijbel te bestuderen. Ik heb onderwijs gekregen van een predikant die het belangrijk vond om de profetieën te benadrukken. Ik heb bijbelstudie gehad in jeugdgroepen, zanggroepen, etc, etc. Toen het nog belangrijk was om te leren om stil te staan bij dergelijke onderwerpen.

Nee.. ik heb niet de remedie in gedachten voor de H5N1 vogelgriep of een nog dodelijkere variatie daarvan. Wat ik wel kan bieden is.. mensen de te vertellen van de liefde van Jezus.

Als ik bewust ben van het feit dat een keuze voor Jezus, de belangrijkste keuze is in deze wereld. Waarom zou ik thuis achter de geraniums blijven zitten, totdat de 'tijd' rijp is om te evangeliseren?

Ik voel mij op dit moment als president Bush. Jarenlang, jarenlang werd de overheid gewaarschuwd voor een mogelijke dijkdoorbraak in New Orleans. Men deed niets. En nu, wat zeggen de mensen; "Je wist het, je wist het! Er hadden zoveel minder doden kunnen vallen, als je ons beter beschermd en gewaarschuwd had!" Men huilde: “waar is de hulp?!” Mensonterende taferelen waren het gevolg. Honderden vonden de dood, terwijl men makkelijk gered had kunnen worden.

Ik voel mij op dit moment als de Pakistaanse president Musharraf. Jarenlang, jarenlang werd de overheid gewaarschuwd voor een mogelijk ineenstorting van huizen die gebouwd waren op een zwak fundament. Nu breekt er een ramp uit en wat zeggen de mensen: "Je wist het, je wist het! Er hadden zoveel minder doden kunnen vallen, als je ons beter beschermd en gewaarschuwd had!"
Wat zeiden de mensen tegen de leiders vorig jaar december met de Tsunami-ramp: "Je wist het, je wist het! Er hadden zoveel minder doden kunnen vallen, als je ons beter beschermd en gewaarschuwd had!"
Hier sta ik als een Christen. Ik begrijp het bijbelboek Openbaring. Ik snap in grote lijnen wat de profetieën inhouden, ik kan bijbelse symbolen verklaren.

En nu doe ik mijn TV aan en het gevoel wat mij bekruipt is deze:

Ik zie rampen over deze wereld komen.. dat heeft Jezus gezegd.. Ik hoor van oorlogen, van geruchten van oorlogen, van liefde die verkild. Ik hoor van Christenen die wegstappen van de smalle weg van het geloof.
Nogmaals.. ik heb niet de medicijnen die mensen kan beschermen tegen de vogelgriep! Ik heb niet het geld om dijken te bouwen! Ik ben geen bouwvakker die stevige huizen kan bouwen!

Maar wat kan ik wel. Mensen vertellen, waar ik voorkennis van heb. Hoe liefdevol, hoe groots, hoe verlossend, hoe gezegend, hoe genezend mijn Heer en Heiland wel niet is.

Wat ik wel kan doen is mensen waarschuwen. Het is roepen "Mijn buurman, buurvrouw, mijn broer en zus, mijn vader en moeder, collega's. Jezus houdt van U en mij.. hij wil ons redden. Redden van de gevolgen van de zonde. Redden van de gevolgen van eigenwijsheid. Hij roept u en mij uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. "

Ik kan rampspoed niet eigenhandig tegenhouden. Ik kan de vogelgriep niet tegenhouden. Maar met de voorkennis die ik bezit over de profetieën in Gods Woord. Zie ik wel de urgentie. Je kunt namelijk alleen de levende vragen om een keuze te maken voor Christus. Niet de doden.

Als ik weet dat Christus terugkomt, als ik weet dat de tegenstander alles in het werk zal stellen om mensen een verkeerd beeld van God voor te stellen. Hoeveel des te meer moet ik NU mensen vertellen over de liefde van Christus.

Wat voor gevoel zal je hebben bij de wederkomst als Christus tegen je zegt: “

Riley... Je wist van de vogelgriep. Ik had het je verteld.
Riley... Je wist van aardbevingen, Je las het
Riley.. Je wist van afvallige profeten, je wist het....
Riley.. je hield Mijn boodschap voor jezelf. Je deelde het niet

Nu zul je voelen als die machtige wereldleiders die gefaald hadden. Nu zul je horen wat het verloren volken tegen jou gaat zeggen:
Jarenlang, jarenlang Riley wist je van al deze profetieën af. Maar je deed niets. Je wist het, je wist het, er hadden zoveel minder doden kunnen vallen.. Als je ons had verteld, dan hadden wij een keuze kunnen maken voor Christus, dan waren wij beter beschermd en gewaarschuwd " Nu gaan wij naar een plaats waar mensonterende taferelen het gevolg zijn. Miljoenen vinden de eeuwige dood, terwijl men makkelijk gered had kunnen worden.”


Stel je voor als je je eigen naam in de plaats van mijn naam zet?! Begrijpt u wat ik probeer te zeggen!

Ik moet er niet aan denken, als de Here tegen je zegt, "Ga weg…. ik ken je niet!"

Dankzij de Heer, weet ik wat Jezus voor mij betekend! Hij redde mij van de gevolgen van de zonde. "Nu mag ik eeuwig leven" Jezus redde mij zelfs diverse malen van de dood in mijn korte leven. "Daarvan mag ik nu getuigen".

Ik aanbid Jezus heilige naam en bid dagelijks om kracht om te volharden in Zijn liefde. Ik zou niets liever willen dan Zijn boodschap van het eeuwige koninkrijk van God, te verkondigen met alle liefde.

Ik kan de vogelgriep niet stoppen. Maar ik kan wel de mensen vertellen over Zijn koninkrijk van liefde. Ik kan wel de mensen vertellen dat ze een keuze dienen te maken. Mijn wens en bede is... dat wij vragen aande Heilige Geest, "Vul ons hart opnieuw, Wij hebben U nodig... Kom Heilige Geest... Kom toch met genade en vol vuur, als een machtig bruisende wind."

Laten wij de tijd nemen nu wij gezond en geen weerstand ondervinden, om mensen te vertellen van Jezus. Laten wij mensen 'inenten' met het Zuivere Woord van God. Laten wij dat doen.. nu het nog kan.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen