12-11: Heer, ik wil niets liever dan U aanbidden

Gisteren kocht ik in Amsterdam de nieuwe cd van Darwin Hobbs, getiteld, "Worshipper", het is mooi om te zien dat vele gospelartiesten zijn gestopt met het 'verheerlijken' (als ik het zo oneerbiedig mag zeggen), van hun eigen muzikale talenten, maar de lofprijzing en aanbidding een prominente rol geven.

Dat mis ik vandaag de dag bij diverse gospelartiesten in de kringen waar ik in verkeer. Als er een concert is.. dan moeten alle kosten vergoed worden (de kleding, de laatste mode, de nieuwste drumcomputers, etc, etc). Organisatoren van evangelisatie-acties, kunnen nauwelijks iemand uitnodigen, omdat veel geld geïnvesteerd moet worden in het 'onderhouden van de artiest'.

Toen ik begon met AGP, samen met tal van vrienden.. was geld een 'bijzaak'.. we wilden niets liever dan aanbidden. Tuurlijk moeten kosten vergoed worden.. maar het ging niet om kleding.. maar hoe kunnen wij ons vervoeren - reiskosten dus.

Waar blijven de 'aanbidders', waar zijn die gospelartiesten die hun zangtalent niet zien als 'kijk mij nou eens', maar eerder als 'Muzikale pastoraat - music ministry'. Aanbidders hebben een belangrijk rol in onze samenkomsten en evangelisatie acties.

Het muziek.. en zeker gospelmuziek.. is de wegbereider voor het Woord des Heren. Er werd in het oude Israel op de ramshoorn geblazen om de komst van de Ark des Verbonds aan te kondigen. Het volk werd voorbereid, om het woord te accepteren, als heilig, als genezegend, als opbouwend. Immers alles wat wij doen in aanbidding is ter glorie van Hem die ons geschappen heeft. Hij heeft ons de talenten gegeven om Zijn naam te lofprijzen.

Ik wil niets liever dan zijn naam aanbidden. Alles in onze aanbidding dient gericht te zijn om Jezus als Heer en Heiland te zien, als onze verlosser, als onze pleitbezorger, als het vlees geworden Woord van onder ons heeft gewoond.

Meer dan predikanten, lekenpredikers.. hebben de aanbidders een belangrijke taak. "Misplaatste aanbidding, het gebruik maken van muziek dat niet past in de eredienst, kan meer schade doen aan oprechte aanbidding. Dan een preek die op de sabbat neit helemaal uit de verf kwam."

Weet uit eigen ervaring dat een fantastische preek.. over eindtijd, Daniël en Openbaring niet in de harte van de mensen kon nestelen omdat, de muzikale aanbidder koos voor een 'aparte muzikale benadering', waardoor de aanwezige gemeenteleden zich niet op hun plaats wisten en de boodschap verloren ging.

Als wij ons verdiepen in het belang van ware en waarschtige aanbidding.. dan zullen wij aanbiddingsleiders krijgen die maar één ding voor ogen hebben "Prijs, ZIjn almachtige Naam, Prijs Zijn wonderdaden... laten wij gezamelijk Zijn naam aanbidden en ons hart in liefde openstellen voor Zijn Woord, Zijn Wet en Zijn wil"

Heer Wij aanbidden in de kracht van Uw naam
Wij kiezen ervoor om onze mening te geven
Uw naam is groot
Wij proclameren uw Heerschappij
Gisteren, vandaag en voor altijd het zelfde
Wij aanbiddin g in de kracht van Uw naam
Bergen schudden bij he noemen van die Naam
Wij verzalemen slechts, om U n naam te verhogen
Elke knie buigt bij het horen van die Naam
Met machtige roep, proclameren wij Uw naam
Jezus regeert. Hij regeert!

Daarom prijzen wij de Heer
WIJ maken ZIjn aanbidding glorieus
Van elke berg, naar elke valei
Zend Uw rivier en laat Uw lofprijzing vloeien
ZIng Halleluja,
Kom en laten wij zijn lofprijzing glorieus maken
Van elke natie
Naar elke straat
De gehele schepping aanibdt Zijn majesteit
Zing Halleluja
En prijs zijn Helige naam

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen