11-07: horen is makkelijk, nu nog gaan doen!

"Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag." Jakobus 1:22-24

Maandag 11-07-2005

Vandaag las ik in de trein het opinie blad "Christianity Today". Een goed blad om te lezen, veel inzicht over het Christelijk geloof in Amerika en hoe mensen het Woord van God vertalen in hun dagelijks leven, in de kerk, in de politiek.. noem maar op.

Scherpe analyses.. lekker om na een dagje hard werken je gedachten te bepalen op de grens van het tijdelijke van deze planeet en het eeuwige van het Nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde. Het openingsartikel ging over Pinksterpredikant Jack Hayford, die naam zegt u misschien niet veel. Maar als u het lied "Majesteit" of in het Engels "Majesty" kent.. dan weet u een beetje over wie ik het heb.

In het artikel werd de pastorale insteek van deze predikant belicht. Hij koos niet voor een belangrijk post in een van de grootste kerken van zijn kerkgenootschap. Maar een kerk met alleen 18 ouderen en nauwelijks jongeren.

Hij kreeg de overtuiging dat God hem in die gemeente geplaatst had om een groots werk te doen. Dat deed hij dus ook. En de kerk groeide. Hij had een groeide kerk en die groeide niet vanwege bepaalde methodes.. maar zoals Ds. Hayford dat zelf omschreef. Door de leiding van Gods geest. Wat deze predikant deed, was toepassen wat hij had gelezen in de geschriften van God, in de dagelijkse praktijk.

Ook al heb ik een andere bijbelse kijk op bepaalde leerstellingen (doctrines) zoals Ds. Hayford ze belijdt. Zijn enthousiasme voor de Heer.. zoals ik dat uit het artikel heb kunnen proeven, deel ik zeer.

Hij zei, "Het is oneindig veel makkelijk om je gemeente te laten luisteren naar een preek.. dan om je gemeente, oprecht God te kunnen lofprijzen en aanbidden."

Horen kunnen wij allemaal. makkelijk de kerkbanken op 25,7 graden Celsius houden en dan de wijde wereld ingaan. Als de Sabbat voor ons het belangrijkste moment in de week is. En die sabbat beleven wij door onze passiviteit in Sabbatschool en onze introverte houding tijdens de Eredienst, Tja...

Zouden den Engelen niet bedroefd zijn als wij de kerk binnenstappen en wij zingen, bidden, studeren met het gevoel dat er iemand achter ons staat met een zweep.

Ik kreeg een aantal jaren geleden een telefoon van een predikant die ik goed ken en mij vertelde dat praten over het evangelie niet bevorderlijk is voor een kerk.. mensen zouden eens de kerk kunnen verlaten. (Helaas zei hij dat tegen mijn vader en niet tegen mij.. mijn vader snapte niet waarom een predikant zo dacht en bleef een tijdje afzijdig van de kerk en nog erger van de Here! Prijs de Heer dat hij nu zijn hart weer voor de Almachtige openstelt!!!)

Het goede nieuws.. verdeeld mensen. Dat kan kloppen.. het is uiteraard niet de bedoeling. Maar niet iedereen wil erop uitgaan. Niet iedereen wil met zijn nette schoenen lopen van deur tot deur. Zingen in de gevangenis. Bejaarden opzoeken.

Ik kan mijn een evangelisatie actie herinneren die ik deed met jongeren toen ik nog een jeugdleider was. Niet iedereen wilde de straat op, uit angst dat ze klasgenoten tegenkwamen. Waar zijn wij toch bang voor.

We horen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wij horen dat God zijn eniggeboren Zoon naar deze aarde heeft gestuurd om ons te redden van de zonde dood. Wij horen dat wij de wereld in moeten gaan en mensen dienen te vertellen van het goede nieuws.

Wij horen zoveel.. maar wij doen.. 'tja'. Ik betrap mezelf er af en toe ook op.
Er zijn mensen die lang niet zoveel weten van de bijbel als mensen in mijn persoonlijke omgeving dat doen. Maar die mensen leven het woord en dragen dat ook uit.

Satan heeft ervoor gezorgd dat mensen slechts denken in extremen.. óf alleen maar kiezen voor gevoel, emotie en het Woord dreigen te vergeten... óf mensen die qua kennis behoren tot '' leken-theologen', maar de dagelijkse relatie met Jezus totaal verwaarlozen.

Tja, horen is zeer makkelijk.. het is makkelijk om een kerk na een zangdienst rustig te krijgen om te luisteren naar een preek. Maar wat doen wij na 2 uurtjes in de kerk.. wat doen wij met die anderen uren, dagen, maanden en jaren.

Ik zag onlangs in één gemeente een muurschildering boven de buitendeur er stond....

"... en nu: u bent toegerust, ga Gods Schepping in, bid en werk en verkondigt"

De mensen werden herinnerd waarom ze in de gemeente kwamen.. om toegerust de wereld in te gaan en mensen discipelen te maken van Jezus Christus, om ze onderhouden al wat Jezus hun geleerd had.

Wij kunnen allemaal een kerk, bijbelstudiegroep opzetten en mensen krijgen die 'luisteren'. Dat is mooi en aardig. Maar wat er nu dient te gebeuren is... Gods Gemeente te leiden in ware aanbidding, genesteld in de waarheid van Gods Woord omgeven door Zijn liefde en genade.

De eerste engelboodschap uit Openbaring 14 draaide om aanbidding... weet u nog:
Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft

Heb ontzag voor God en geef hem eer... Aanbid Hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft. Heeft u dit gehoord.., gelezen.. mooi, dat is makkelijk... en nu! Ga het doen onder de leiding van Gods Heilige Geest.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen