09-10: If you can't beat them.. Join them?

Kent u deze uitspraak:

"If you can't beat them.. Join them", Als je ze niet kunt verslaan... ga dan samen met ze verder.

Is het een veel gebruikte gezegde in het Engels... als je al je tijd en energie hebt 'verspild" aan het bestrijden van een groep, idee of wijze van denken. Geef je strijd op en doe met ze mee.

In heel veel gevallen gaat deze gezegde op.. waarom ophef maken.. als je samen kunt werken aan oplossingen
Maar op het gebied van 't geloof gaat deze gezegde "If you can't beat them..." zeker niet op.. en toch zie ik het gebeuren.

Ik ken ouderen in de Christelijke gemeente die zich jarenlang .. berusten op "zo zegt de Here...", ik keek naar ze op (ook al weet ik nu dat ik alleen dien te kijken naar Christus), alles wat ze deden, het was voor mij een richtsnoer "zo wil ik later ook zijn". Ze vertelden mij over schadelijke ontwikkelingen, zaken waarvoor ik dien op te passen. Voor mensen die het geloof een andere wending wilde geven. Ze zeiden tegen mij dat de eeuwigheid op het spel stond. En nu waar staan deze oudere nu: "Ze gaven de strjid op en doen nu net zo hard mee, als hetgeen waar ze mij voor waarschuwden.. If you can't beat them!"

Ik ken een evangelist uit mijn geloofsgemeenschap, die jarenlangen honderden euro's uitgaf om mensen te vertellen van het Beeld van Nebukadnessar (Daniël 2), u weet wel de droom, van de verschillende wereldrijken. Hij spendeerde tijd nog moeite om iedereen te vertellen hoe gevaarlijk het Pausdom was en haar streven voorom de onbijbelse oecumene te benadrukken.

Deze man maakte kerkelijke leiders knap lastig die een 'andere' mening dan hem op na hielden. Ik was onder de indruk hoe hij in zijn auto stapte en overal mensen aanspoorde om toch te luisteren naar de woorden van de Heer... "Kom uit van haar Mijn volk". Mensen luisterden naar de woorden van deze man en ze namen het besluit om hun hoofden te keren van de brede weg en de smalle weg te kiezen. Ze gingen van zondagsrust over op sabbatsrust. Ze besloten de oecumene te verlaten en te kiezen voor smalle weg die leidt naar Christus. Deze mensen moesten met strijd los schudden van eigen familie, kerk en overige sociale contacten.

Maar wat schetst mijn verbazing. Deze man die jarenlang zei.. "ga weg van de oecumene, ga weg uit Babylon ", die al zijn geld en tijd aan deze boodschap spendeerde. Hij is nu actief in de Rooms Katholieke kerk en erkent de Paus als de 'vertegenwoordiger van de Jezus hier op aard."

Ik durf het bijna niet te zeggen.. "maar ik kreeg praktisch een hartverlamming toen ik het hoorde"... If you cant beat them!

Waarom, waarom laten mensen die zo 'vurig' waren voor de Bijbelse boodschap alles varen;

- Waarom hadden ze het gevoel dat ze de 'tegenstanders' niet konden verslaan?!
- Kwamen ze tot inzicht dat een weg zonder Jezus succesvoller was dan met Hem?
- Waren ze kwetsbaar voor de mening van familie, vrienden of de maatschappij?

Ik weet het echt niet?, als u het weet.. vertel het mij maar. If you can't beat them...

Wij hoeven niemand te verslaan.. God gaat ons voor in de strijd en wij weten toch wie wint.. Christus. Dus waarom moeten wij samengaan met de partij van de tegenstander? Join them... NO way!!!

Ik wil graag broeders, zusters, jong en oud in het geloof kennis maken met een andere gezegde...Never change a winning team!!!

Als u kiest voor Jezus.. waarom zou U, van de bekende weg afstappen. Neem daarom het advies van Paulus aan de jonge Timoteüs ter harte:
"Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 7 God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie." (2 Tim 1:6-10)

Ik weet uit Gods woord.. dat ik behoor tot een winning team, een overwinnend team.. en niet vanwege de verdienste van mij of een ander persoon hier op aarde. Nee, niets van dit alles. Ik behoor tot een overwinnend team.. door de gená van Jezus Christus, Mijn vriend, verlosser en Heiland. Never change a winning team....

Dus vrienden, als u het gevoel heeft dat u in het verkeerde kamp bent belandt. Als u het gevoel heeft op een heilloze weg te bevinden. Als mensen proberen het vuur van 't Evangelie in u te doven. Onthou.. je kunt Gods getrouwen niet verslaan, jun kunt niet een overwinnend team (die al gevonnen heeft bij het kruis, en door het bloed van het Lam) verslaan.. Juist aan u die afgedwaalt bent, of dreigt af te dwalen. If you can't beat Jesus! (en dat kan niemand) Join Him!!

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen