28-07-2004 "Staan op 't fundament"

Ik ben gezegend.. Ik heb Jezus Christus in mijn leven, een veranderd persoon met een duidelijk levensdoel en visie voor ogen. Daarnaast ben ik de Here dankbaar dat ik opgevoed ben in een gelovig gezin. Ondanks het feit dat mijn vader en mijn broertje niet naar de kerk gaan, wil dat niet zeggen dat ze niet geloven. Thuis praten wij vaak over wat Jezus voor ons betekent, wat Hij voor ons heeft gedaan en nog voor ons gaat doen.

Niet alleen het gezin waar ik uit kom, is zeer gelovig ingesteld, zowel aan vaders als aan mijn moederszijde is iedereen gelovig, op enkele na. Mijn familie bestaat uit Predikanten, Evangelisten, voorgangers, koorleden, gospelmuzikanten, en gewoon mensen die actief zijn in het geloof, zowel binnen de (gevestigde) kerk als daarbuiten en hun Geestelijke gaven inzetten die ze van Heilige Geest hebben gekregen.. En niet zozeer voor status of erkenning.. maar om dezelfde reden als ik.. "Je hebt de STEM van God gehoord in levean, je hebt de LIEFDE van God ervaren en ervaart 't nog steeds... en je kunt niet stilzitten zonder dat feit aan de mensen om je heen te openbaren."

28 juli 2004

Vandaag kwam in mijn gedachten mijn neef uit New York, (lijkt vrij veel op mij trouwens) die ook evangeliseert bij bekenden en onbekenden bij hem in het stadsdeel Brooklyn. Hij vertelde mij over een evaring die bijzonder veel indruk op mij heeft ingemaakt. Wij spraken met elkander over de Sabbat, wat de Bijbel daarover zegt en ik liet hem teksten zien, waaruit blijkt dat de Sabbat altijd op de zevende dag (zaterdag) was en is geweest en dat anderen het veranderd hebben.. en dat niet op autoriteit van de Heilige Schrift, maar door menselijke instituten.

Na goed gesprek over het feit dat ik Sabbatvierder ben op basis van de Geschriften, begon hij te praten hoe hij omgaat met de autoriteit van de schrift. Hij vertelde dat een aantal predikanten in zijn kerkgemeenschap zaken aanhaalde die niet onderbouwd werden in de bijbel. Hij vond het verschrikkelijk dat mensen op een dwaalspoor werden gezet en confronteerde de voorganger in New York met hetgeen hij vertelde in zijn overdenking. Mijn neef nodigde die spreker en een aantal andere bij hun in de kerk uit voor een gesprek.

Nadat men allemaal argumenten aanvoerde, waarom de bijbel niet relevant was in dat specifieke gedeelte (waar het precies om ging weet ik niet meer). Pakte mijn neef de bijbel en ging er op staan!!! Ik kan mijn nog goed herinneren dat ik verbaasd naar mijn neef keek toen hij dat zei.., maar hij ging verder. Mijn neef stond op de bijbel en wees naar zijn predikant en naar de overige predikers die hij uitgenodigd had en zij tegen hun "Waarop ik sta is de Rots, mijn persoonlijk Fundament, jullie kunnen zeggen wat jullie willen, maar ik doe wat hierin sta."

Ik begreep waarom mijn neef dat deed. Hij wilde duidelijk maken aan iedereen waar hij zijn hoop en geloof op gebouwd heeft. De liefde van Jezus, die geopenbaard wordt uit het Woord van God. Die ervaring heeft mijn leven veranderd. Voordat ik uit New York terug naar Nederland vloog, sprak ik nogmaals met mijn neef. HIj zei tegen mij dat mensen in de kerk en daarbuiten, het niet zullen begrijpen als je volmondig kiest voor Gods roeping in je leven.. hij waarschuwde mij dat ik niet moet verwachten dat ik populair zal worden, dat mensen waarvan ik denk dat ze dicht bij mij staan, wellicht toch verder van je staan dan je denkt, en dat ik altijd mijn vertrouwen moet stellen op Jezus. Beseffen dat als je de "Roeping" van God in je leven aanvaard dat je leven drastisch veranderd.

IK moet eerlijk bekennen dat de woorden van mijn neef zijn uitgekomen, alsof hij het van te voren wist.

Eerlijk gezegd mis ik mijn familie best wel, daar in Brooklyn - New York, moet maar weer eens mijn vliegangst overwinnen en gewoon vliegen.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen