20-09-2004 "Het zou je maar overkomen"

Leuk nieuws de laatste paar dagen, een aantal nieuwe en vernieuwde websites zijn nu in de lucht, onder andere die van ADRA. Goede ontwikkelingen dus. Ik ontvang van diverse nieuwe projecten, bemoedigde mailtjes zoals die van WATT uit Emmen, Misson Catalyst uit Amerika en van Revelationseminars uit Florida. Heerlijk. Naast al die goede berichten van actieve Advent-Christenen uit alle delen van de wereld moest ik afgelopen weekend denken aan een overdenking van een Adventistische predikant die ik onlangs op internet-tv zag.

maandag 20 september 2004

De predikant haalde in zijn overdenking het volgende aan, "Weet u het ergste wat een (Adventist-) Christen kan overkomen, 'niet roken, tienden betalen, vegetarier zijn, elke sabbat naar de kerk gaan en NIET in de hemel komen.", de zaal en ook ik thuis waren doodstil toen hij vervolgde "Je kunt je houden aan elke zeer goede regel uit Gods woord, als je geen relatie hebt met Christus dan baat het niets."

Vaak overkomt het ons als Christenen dat ons geloof bestaat uit "does en dont's", regeltjes en voorschriften.. maar niet uit een levende relatie met Christus ingegeven door de Heilige Geest. Het is makkelijker om een regel na te leven, dan een relatie te onderhouden. Soms doen wij dingen, zonder er bij stil te staan waarom die regels er zijn. God wil juist dat wij Gezond leven, wil dat wij goede rentmeesters zijn over onze (door God mogelijk gemaakte) inkomsten en een deel afzonderen voor Zijn werk. God wil dat wij Hem op zoeken elke Sabbat in Zijn gebedshuis. Maar als wij dat doen, omdat het gedaan moet worden, wat baat het dan?

Jezus zegt zelf in Matteus 7 vanaf vers 21;
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Het zou je maar overkomen...

Als wij ons niet geleid weten door Gods Geest en ons geloofsleven, leven op auto-pilot en denken dat wij een gratis ritje hemel beërven, kunnen wij er bedrogen uitkomen. Een levende relatie in gebed, handel en wandel, ondersteunt in de Geest, gedragen in Christus' liefde door het Woord van God is wat er minimaal vereist is.

Het zou je maar overkomen, dat je alle regels hebt gevolgd die er zijn en uiteindelijk Christus zelf die tegen je zegt dat Hij je niet kent. ZIjn woorden zijn geen vrijbrief om een losbandig en wetteloos leven te leiden. Zijn oproep aan ons Christenen is een andere, "Wees bewust waar je mee bezig bent, Jezus houdt van ons, maak geen misbruik van zijn Genade, maar ga een ware relatie met Hem aan... wat het laatste wat Hij wil is dat Matteus 7:23 een waarheid wordt in het leven van een Christen.

Ik ga vandaag weer, samen met de Heer, werken aan mijn relatie en jij?

 
Website statistieken

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen