17-12: De kerk in het westen en de vervolging?

Dit berichtje uit het "Reformatorisch Dagblad" kreeg ik van een van de trouwe 'nieuwshunters' van AGP News.

"Engelse kerk wacht zware vervolging"

LONDEN - De Anglicaanse Kerk zal in de toekomst in de ondergrondse sfeer gedreven worden en zal steeds meer fragmentariseren. Dat beeldt schetst Jayne Ozanne, topadviseur van de Anglicaanse Kerk, in een „apocalyptische waarschuwing” over de toekomst van de kerk van Engeland. „Er komt een tijd van grote vervolging.”
Dat staat in een besloten document dat vorige week aan de top van de Kerk van Engeland is overhandigd en waarop het Engelse dagblad The Times de hand wist te leggen. De kern van Ozanne’s kritiek is dat de kerk te gemakzuchtig is geweest en zich te veel door compromissen heeft laten leiden. Veel kerkelijke leiders geloven niet meer in een God Die opgestaan is uit de doden, zegt Ozanne. „Ik voorzie een tijd van grote vervolging, die het christendom in het Westen in de ondergrondse sfeer drijft. Deze vervolging gaat de vorm aannemen van maatschappelijke en economische uitsluiting, waarbij christenen bespot worden vanwege hun geloof en gedwongen worden om van hun geloof een privé-zaak te maken.” Ozanne ziet de Kerk van Engeland uit elkaar vallen vanwege kwesties die de kerk verdelen, zoals homoseksualiteit. De adviseur ziet de toekomst van de kerk liggen in kleine, niet aan denominaties gebonden „celgroepen.” (meer.. zie ook agp news)


Ik was in het bijzonder aangetrokken door de volgende zinsnede van Ozanne, "Ik voorzie een tijd van grote vervolging, die het Christendom in het Westen in de ondergrondse sfeer drijft. Deze vervolging gaat de vorm aannemen van maatschappellijke en economische uistluiting (...) gedwongen om van hun geloof een privé-zaak te maken."

Dit heb ik eerder gehoord, namelijk tijdens een van mijn doopstudies, 'Het beeld van het beest" gaat er voor zorgdragen, dat als je hem niet dient je vervolgd zal worden. Vluchten van het dreigend gevaar.

Is dit de toekomst van de kerk? een gefragmenteerde on-eenheid van gelovigen. Huisgroepen hebben volgens dit document de toekomst, maar dan alleen huisgroepen dit niet gelinieerd zijn aan welk kerkgenootschap dan ook. Heel grappig om te zien dat aan de ene kant de kerken door middel van de oecumene werken aan de eenheid, op een hoog abstract niveau voor de leden, de leden zelf kiezen voor groepen die juist niet kiezen voor een gestructureerd kerkgenootschap.

Zelfs binnen het kerkgenootschap waar ik lid van ben zie je die tendensen onder de leden. In Amerika is een van de belangrijkste kerkplanters R. Gladden, begonnen met een nieuwe kerkplant beweging die veel losser staat van het kerkgenootschap dan de huidige kerkplantings groepen, steeds meer en meer Christenen zoeken naar de beste methoden om hun geloof te kunnen uiten.

De toekomst voor de kerk in het westen... "kleine, niet aan denominaties gebonden celgroepen." We gaan het binnenkort merken, misschien zelfs sneller dan ander."

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen