Voorbereid!

Luister naar Riley Jack's overdenking getiteld, "Voorbereiding", zijn wij 'net als bijvoorbeeld piloten' voorbereid 'genoeg'om op momenten van leven en dood, de juiste keuzes te maken

Titel: Voorbereid
Spreker: Riley Jack
Datum opname: 25-06-2011
Link: http://www.agp-internet.com/radio/Voorbereid-RA-Jack-25-06-2011.mp3

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen