03 Bronvermelding in Adviezen voor dieet en voedin

e artikelen waaruit dit boek is samengesteld, zijn verzameld uit de geschrifien van Ellen G. White, zoals die zijn verschenen in nog verkrijgbare boeken, boeken die nu niet meer in druk zijn, uit tijdschriftartikelen, pamfletten, en uit het E.G. White manuscriptenarchief. In alle gevallen wordt de bron van de selectie gegeven. De volgende afkortingen voor bronnen zijn gebruikt.

C.O.L - Christ°s Object Lessons

C.T.B.H. - Christian Temperance and Bible Hygiene*

C.H. - Counsels on Health

C.T. - Counsels to Teachers

D.A. - The Desire of Ages

Ed. - Education

E. from U.T. - Extracts from Unpublished Testimonies in Regard to Flesh Foods*

F.E. - Fundaments of Christian Education

G.W. - Gospel Workers

H. to L. - How to Live* (zes pamfletten)

Letter - Brief: uitspraak uit het E.G.White manuscriptenarchief

L. & T. - Life and Teachings of Ellen G. White

MS - Uitspraak uit het E.G.White manuscriptenarchief i'

M.H. - Ministry of Healing

MM. - Medical Ministry

R. & H. - Review and Herald*

sp. Gifts Iv - Spiritual Gifts, deel IV* / (Ook naar verwezen als: Facts of Faith, deel II)

lT - Testimonies for the Church

Y.I. - Youth”s Instruction*

* Niet meer in druk


i' De bron van artikelen geselecteerd uit het manuscriptenarchief wordt aangegeven door gebruik van
het archiefnummer van de originele manuscripten zoals zij verschijnen in het Ellen G. White archief
in het White Estate Ofñce, bijvoorbeeld: Letter 3, 1884, en MS 49, 1908