02 Datum van schrijven mbt eerste publicatie

Als hulpmiddel voor de lezer wordt de datum van het op schriftstellen of van het voor het eerst publiceren van iedere selectie aangegeven, samen met de bronvermelding. Waar artikelen zijn ontleend aan uitgegeven boeken, verschijnt de datum van publicatie voorafgaand aan de verwijzing. Ingeval het materiaal uit de tijdschriftartikelen en het manuscriptenarchief afl<omstig is, vormt het jaar waarin het is geschreven of voor het eerst is gepubliceerd onderdeel van de verwijzing. In een aantal gevallen zijn de artikelen ontleend aan latere boeken, zoals “Counsels on Health”, voor het eerst verschenen in werken die nu niet meer in druk zijn. Er wordt een verwijzing gegeven naar het nog verkrijgbare werk, maar de informatie over de eerste publicatie van het artikel staat tussen vierkante haken [ ] vermeld samen met de bronvermelding.

DE SAMENSTELLERS