Niet op eigen kracht

Titel: Niet op eigen kracht

Waarom houden wij vast aan eigen inzicht, wij dienen te leunen op datgene wat Christus ons verschaft

Spreker: Elma Jack
Schriftlezing: Mattheus 11:28-30
Opnamelocatie: ZDA Gorinchem
Opnamedatum: 5-9-2015
Link: Afspelen [14.510 KB]

  • Elma Jack
    Niet op eigen kracht

Overdenkingen

Kinderverhaal Gastsprekers AGP FM "The Word"

Zoeken naar

Algemeen