1844 vs 2015

Titel: 1844 vs. 2015

Elma Jack spreekt over de verschillen en overeenkomsten hoe gelovigen omgaan met een BIjbelse profetische boodschap die ze gehoord en bestudeerd hebben.
In 1844 geloofden veel Christenen dat Jezus zou wederkeren op 22 oktober 1844. De verslagenheid over het uitblijven van de wederkomst van Christus wordt door sommige ook wel omschreven als de grote teleurstelling. Nu al weer 171 jaar geleden.

Spreekster: Elma Jack
Schriftlezing: Spreuken 31:10-13, 17, 18
Opnamelocatie: ZDA Breda
Opnamedatum: 17 oktober 2015
Link: Afspelen [15.428 KB]

  • Elma Jack
    1844 versus 2015

Overdenkingen

Kinderverhaal Gastsprekers AGP FM "The Word"

Zoeken naar

Algemeen