Een plan voor de toekomst die wel werkt

In post-apocalyptische films als "The Hunger Games" en "Divergent" wordt een toekomstbeeld voorgeschoteld, dat na alle 'ellende' nog meer ellende komt. Series als 'The 100; laten zien wat de uitwerking is als je leeft zonder het plan van Christus. Opwelling in macht, misbruik, onzedelijkheid, een toekomst zonder Jezus is pure ellende.

De Bijbel laat een compleet ander beeld zien wat er gebeurd ten tijde van de apocalyptisch (de tijd van het einde). Na alle ellende, en strijd geopenbaard in de profetie, komt Christus terug, op een vernieuwde hemel en aarde. Het plan van God is er een van een toekomst die wel werkt. Geen toekomst van onheil, maar een van vrede, recht en gerechtigheid. Geen uitbuiting en misleiding, maar vreugde en blijdschap, onder aanvoering van Hem die het verlossingsplan tot uitvoering bracht, Jezus Christus.

Opgenomen tijdens de bezoekersdag van de Zevende-dags Adventisten te Lelystad Speranza op 25 maart 2017, Schriftlezing Spreuken 19:20-21 "Luister naar raad en neem vermaning aan,
opdat u uiteindelijk wijs wordt. In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand."

Titel: Een plan voor de toekomst die wel werkt
Link: Afspelen [27.584 KB]

  • Riley Jack
    Een plan voor de toekomst die wel werkt

Overdenkingen

Kinderverhaal Gastsprekers AGP FM "The Word"

Zoeken naar

Algemeen