Een Huis voor alle volken

De gemeente, de kerk - de plek van samenkomst - is een plaats voor gebed voor alle volken. Wat moeten wij doen aan ons 'persoonlijk' huis, voordat wij gezamenlijk kunnen werken aan een fysieke plaats van steen en gebed. De ervaringen van Zerubabel, Ezra en Nehemia leert ons dat, Aanbidding, Geestelijke Hervorming en Toewijding, aan, van en door God noodzakelijk is.

Want als men Gods wil ziet in de levens die aanbidden, hervormd zijn en toewijden, dan zullen mensen de waarde van de Sabbat voor haar echte waarde inzien en zal men gezamenlijk onder Leiding van Gods Geest optrekken naar een plaats van gebed. Een Huis voor alle volken.

Dit alles in voorbereiding op de bewuste dag, waar wij tezamen met alle heiligen en engelen mogen aanbidden in de tempel Gods, bij de wederkomst van Jezus Christus. Overdenking met Riley Jack, gehouden bij de Zevende-dags Adventisten te Huis ter Heide (Adventkapel), inclusief zang van het Worship team (When we all meet Jesus & De Here zegene jou) , opgenomen op 3 december 2016, Schriftlezing Jesaja 56:5-7)

Titel: Een Huis voor alle volken
Link: Afspelen [33.061 KB]

  • Riley Jack
    Een Huis voor alle volken

Overdenkingen

Kinderverhaal Gastsprekers AGP FM "The Word"

Zoeken naar

Algemeen