Een bijzonder volk - met een bijzondere boodschap

Hebben christenen die de Heer verwachten nog wel een boodschap voor volken die leven in vertwijfeling en angst? Christus roept ons op om 'alle volken te leren, alles wat Hij ons verteld heeft". Gelooft Gods volk nog dat zij een bijzondere taak heeft?! Dat God Zijn kinderen niet voor niets heeft laten toebehoren tot een bijzonder [KJV] geslacht, een heilige natie.een volk Gode ten eigendom.

In deze overdenking wordt stilgestaan bij de woorden in de eerste brief van Petrus, hoe volken van deze wereld uitgenodigd worden, om zich op te mogen stellen voor de troon van God. Zeker als een bijzondere volk, door God geroepen, zich allereerst verootmoedigd en zich bewust is van haar bijzondere boodschap.
Een boodschap die volkeren zal brengen tot de troon van God. Een boodschap die mensen brengt naar de plaats der samenkomst, Een boodschap die mensen uitnodigt te gaan naar het Huis Gods, immers De tempel is het huis van gebed voor alle volken.

Overdenking met Riley Jack, bij de Zevende-dags Adventisten te Duivendrecht, 'de Fontein' op 18 maart 2017. Schriftlezing: 1 Petrus 2:9-12

Titel: Een bijzonder volk - met een bijzondere boodschap voor alle volken


Titel: Een bijzonder volk met een bijzondere opdracht
Link: Afspelen [40.876 KB]

  • Riley Jack
    Een bijzonder volk - met een bijzondere boodschap voor alle volken

Overdenkingen

Kinderverhaal Gastsprekers AGP FM "The Word"

Zoeken naar

Algemeen