Echte normen en waarden

Elk land kent wetten, elk land heeft een cultuur, een gedachtegoed, en normen en waarden. Inwoners van Gods Koninkrijk kennen deze ook... een land. haar burgers... hebben ook een cultuur, een van liefde uit genade de vloeit van de troon van God. Het koninkrijk van God is gevestigd op recht en gerechtigheid.

Gods woord spreekt vandaag de dag tegen ons en heeft een antwoord voor echte normen en waarden. Gods wetten draaien om liefde in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. zien wij dit principe helder naar voren komen.

Opgenomen op 4 maart 2017 op het kantoor van The Advent Gospel Promotions Vereniging te Roosendaal met Riley Jack.

Titel Echte normen en waarden
Schriftlezing: Lucas 10:225-37 & Exodus 20
Link: Afspelen

  • Riley Jack
    Echte Normen en Waarden

Overdenkingen

Kinderverhaal Gastsprekers AGP FM "The Word"

Zoeken naar

Algemeen