Hoe gaat AGP om met ‘alternatieve geneeswijzen’, o

Hoe gaat AGP om met ‘alternatieve geneeswijzen’, onze do’s & do’nts
THE ADVENT GOSPEL PROMOTIONS·WOENSDAG 3 AUGUSTUS 2016

Vandaag bereikte ons het trieste bericht dat bij een Duitse kliniek, meerdere doden aren te betreuren door de geboden ‘alternatieve’ therapieën voor het genezen van kanker. Het toedienen van supplementen, via infuus, was een factor in de bijdroeg in minstens 3 sterfgevallen. Een reportage bij EenVandaag, trok meteen het gebruik van Alternatieve Methoden in twijfel. Omdat deze negatieve berichtgeving ook ons bij agp kan raken, willen wij duidelijk maken hoe AGP omgaat met adviezen rondom gezonder leven, onze do’s en do’nts als het ware.

Voor ons is gezondheid primair onderdeel van onze zendingsboodschap.
Er zijn diverse mensen die baat hebben gevonden bij de adviezen op onze website’s en bij onze lezingen/ seminars. Maar voor ons geld primair: “Gezondheidsboodschap zonder vertrouwen in God is géén gezonde boodschap”. Dat wil zeggen dat ons doel niet is om er ‘rijker’ van te worden, mooie huizen en kastelen mee te kunnen financieren, of roem mee te verkrijgen. Wij willen laten zien dat door Bijbelse en logische adviezen op te volgen een bijdrage geleverd kan worden in een gezonde levensstijl. Wij beloven niet genezing, maar kwaliteit van leven. Uiteraard is het zo dat er een preventieve en/of een genezende werking van onze methoden en adviezen een gevolg kunnen zijn.. maar dat staat niet gelijk aan een 100% garantie.

Daarnaast laten wij zien dat wat de Bijbel in Genesis leert aan de wijze van leven in het paradijs... een ideaal uitgangspunt is voor de mens van vandaag Door te letten op de zgn. 8 doktoren (Voeding, beweging, water, zonlicht, matigheid, rust, schone lucht (én) vertrouwen in God). Een zo optimale mix verkregen kan worden in een betere kwaliteit van leven.
Wij sluiten reguliere geneeskunde NIET uit.
Hoewel sommige mensen doktoren en ziekenhuizen ernstig wantrouwen. Dat wil niet zeggen dat reguliere geneeskunde altijd slecht is. Het is altijd de persoonlijke keus van de patiént. Wij bij AGP adviseren altijd, bij alles wat wij doen, om een diagnose én advies te vragen bij een arts. Ook tijdens ziekte is het verstandig om aan een gezondheidsconsultant van AGP te vertellen welke medicijnen u gebruikt en aan uw arts dat u bepaalde kruiden e.d gebruikt
Bepaalde kruiden hebben een dusdanige sterke werking dat ze een optimale behandeling die gegeven wordt door een arts kunnen tegen werken. Ik slik zelf bepaalde anti-afstoot medicijnen die ik bewust slik zodat ik mijn getransplanteerde organen niet worden afgestoten. Als ik bepaalde kruiden tot mijn neem, werken de medicijnen niet goed meer en zal door de werking van kruiden mijn lichaam dusdanig werken dat mijn getransplanteerde organen, op natuurlijk wijze door mijn lichaam worden afgestoten.

Ons doel is gezonder leven, niet het maken van statements. Spelen met iemands gezondheid staat gelijk aan zgn. kwakzalverij. Logisch handelen en kijken naar bewezen methoden uit wetenschappelijke en/of door ervaring verkregen methoden moeten samen gebruikt worden in een optimale mix, die ten alle bijdraagt aan de genezing van een patiënt.
Gezondheidsboodschap is géén Big Business
Er zijn vele instituten die honderden, duizenden euro’s voorschotelen voor een behandeling. De redenen waarom zij dat doen, is niet ter verantwoording van AGP. Omdat voor ons evangelisatie de kern is van onze organisatie, reken wij nooit geld voor een behandeling. Wij geven adviezen en hier en daar een massage. En als wij geld vragen, dan is het voor cursussen, vergoeding van reis- en verblijfskosten en een bijdrage om het werk van AGP (dus naast gezondheid ook ons mediawerk) te kunnen blijven bekostigen.
Het diagnostisch materiaal en andere materiaal die AGP in bezit heeft, wordt ook nooit uitgeleverd aan organisaties die niet kern van de gezondheidsboodschap ondersteunen, wij doen dus niet mee aan commercie. Zeker niet de impressie op te wekken, dat wij in zee gaan met hen die op basis van de gezondheidsboodschap, geld willen verdienen.
Medische handelingen door bevoegde en bekwame mensen.
In Nederland kennen wij het BIG register, in dat register staat vermeldt wie bevoegd is medische handelingen te verrichten wat een persoon mag doen. Wij bij AGP staan niet toe dat medische handelingen worden gedaan door onbevoegde mensen. Handelingen die wel door mensen worden verricht die niet specifiek bevoegd zijn, dienen in eerste instantie getraind te zijn of actief begeleid te worden bevoegde mensen die kunnen beoordelen of de getrainde personen bekwaam zijn in het uitoefenen van hun taak.
Vastleggen, vastleggen, vastleggen.
Bij Health Expo’s die onder de supervisie vallen van AGP en worden georganiseerd door kerkgemeenten, laten wij deelnemers een korte medische indicatielijst invullen. Als bij één of meer punten een negatief advies uitkomt, verzoeken wij deelnemers bepaalde proeven en testjes NIET uit te voeren, dit ter voorkoming van ongelukken of erger.
Tenslotte
Wij hopen door een inkijkje te geven in onze keuken, dat praktijken zoals dat heeft voorgedaan in Duitsland. Niet onze werkwijze is en zal zijn. Bij ons gaat het om het openbaren van Christus liefde, door middel van gezondere lifestyle. Wij beloven geen bergen, wij laten Gods Majesteit zien. En als een gang naar de dokter onvermijdbaar is, dan zullen wij daar tijdig op anticiperen en adviseren. Desgewenst zorgen wij tussen een goede combinatie tussen ´reguliere´ én verantwoorde alternatieve geneeswijzen. Door te wijzen op de voordelen van een vegetarische of veganistische levensstijl, Door de voordelen mee te geven om actief aan de slag te gaan dmv voldoende beweging en drinken van water. Maar bovenal door te wijzen op vertrouwen in God die ons in Zijn Woord praktische adviezen meegeeft voor een gezond en gelukkig leven.
Want wat telt voor ons? Eet groen! Leef groen! Dat is AGP.

Riley Jack
the advent gospel promotions

 

Zoeken naar

Algemeen