Zevende-Dags Adventisten

Website(s). van de kerkelijke organisatie en/of persoonlijke intatieven van Adventisten in (overwegend) Nederlands sprekende landen.

Nederlands nieuws Adventisten

Weten wat je gelooft

Adventisten hebben 28 geloofspunten afgesproken waar ze samen voor staan. Sommige geloofspunten komen regelmatig aan de orde in de kerk, andere wat minder. Advent bespreekt elke keer een paar geloofspunten. Zodat ze ons weer helder voor de geest staan. En. . . Meer lezen! →

Nieuwe leden Groningen

In een fijne, warme dienst werden vijf mensen lid van de adventgemeente Groningen. Annemiek Kimberley Rosaria, Margery Didier, Maurice Montas en Daniel Jan Goedhuis kozen op sabbat (zaterdag) 16 juni voor de doop, Tabitha Stom werd opgenomen op belijdenis van. . . Meer lezen! →

Mensen uit het hele land

De Open dag van het kerkgenootschap op landgoed Oud Zandbergen is een bijna-jaarlijks festijn. Op 1 juli 2018 was er een publiekstrekker die we op recente edities niet vaak hebben gezien: mooi weer. Met iets meer dan veertig kramen was. . . Meer lezen! →

Contact 2, 2018

In het juni-nummer van Contact lees je alles over het thema Inclusief. Benieuwd? Blader het blad hieronder door of download het. Contact is een uitgave van het ESDA-Instituut.  

Advent 2, 2018

Advent is ons ledenblad. Lees hieronder het thema over betrokkenheid bij mens, natuur en maatschappij of download het blad.