2002 - De ontmoeting

Soort Activteit: Evangelisatie

Organisatie: Adventkerk Rotterdam-Noord

Bezoek de website:

Ondersteuning AGP: Lezing, promotie

De ontmoeting (persbericht)

De Ontmoeting
Durft u de uitdaging aan.

In een onzekere wereld als deze is het steeds moeilijker om een rustpunt te vinden. En wanneer je denkt die gevonden te hebben, stort de wereld in een onzekere periode. Wij stoppen in de reis van ons leven steeds maar bij de verkeerde halte. Wij stappen uit bij stress, stappen over in onzekerheid, missen de verbinding naar geluk en hebben ernstige vertraging bij het vinden van vreugde. De zendingsraad van onze kerk organiseert eentwaalftal bijeenkomstenwaarin een ontmoeting centraal staat. De uitdaging die de kerkhaar bezoekers biedt is om een keer een 'andere' halte uit te proberen. De gemeente nodigt haarleden en hun vrienden, familie, collega's en bekenden in de regio eens uit om dit station eens te proberen.

Toen Christus vlak voor zijn Hemelvaart tegen zijn discipelen zei: "Gaat dan henen, maak alle volken tot mijn discipelen" (mat 28:19a), dan is dat juist een uitnodiging om de ander op te zoeken, om een ontmoeting te bewerkstelligen. Het gehele zendingsbevel is een belofte dat Jezus niet een eenmalige voorbijganger is, maar een eeuwige vriend, "... en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." En dat is waar deze actie om draait... een ontmoeting tussen mensen onderling en uiteindelijk de mens met Jezus.

Wanneer
Vanaf dinsdag 5 maart tot en met donderdag11 april, zal er een bijeenkomst zijn, dat is iedere dinsdag en elke donderdag van 19.30 - tot ongeveer 20.45. De bijeenkomsten worden in de kerkzaal gehouden van de Adventkerk Rotterdam Noord. De sprekers voor deze lezingen zijn Br. Bert Nab en Br. Riley Jack. Iedereen is welkom om de lezingen te bezoeken.

Muzikale omlijsting en nog veel meer
Naast de sprekers - Br. Bert Nab en Br. Riley Jack- zullen de bijeekomsten, ook opgeluisterd worden met zang van diverse Adventistische solisten, groepen en koren. Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor samenzang olv. een zangdienstleider. Om bezoekers de gelegenheid te geven om hun relatie met Christus van de eerste lezing te laten groeien, stelt de zendingsraad bijbels beschikbaar voor regelmatige bezoekers. Om de bezoekers de gelegenheid te geven om verder het een en ander voor uwzelf te bestuderen wordt het een en ander nog op schrift gezet.

5 mrt - Carla Glenn
7 mrt- Connected
12 mrt - Advent Messengers
14 mrt - Astrid Casstillion
19 mrt - Dulcia en Yaniek
21 mrt - Witness
26mrt - Gentle Voices
28 mrt- Hellen Simson
2 apr- Rachel en Astrid
4 apr - Denise - Generation G.O.D
9 apr - Renate Hazel
11 apr - Leo Ignacio en Shannon de Jong

De onderwerpen
Alle onderwerpen hebben te maken met het krijgen, houden en groeien van een relatie met Christus. Een ontmoeting met Christus is niet iets eenmaligs. Het is iets wat levens veranderd. Het is iets waardoor er hoop is voor de toekomst, hoop voor de de dag van vandaag.

Dinsdag 5 maart -De ontmoeting: "Op zoek naar de schat" Br. R. Jack
Degrootste schat die je kan vinden is niet op aarde.., maar waar en bij wie dan?

Donderdag 7 maart -De ontmoeting: "Verweg Of dichtbij" Br. B. Nab
Mogen wij God toenaderen, mogen wij bidden of is Hij afstandelijk?

Dinsdag 12 maart -De ontmoeting: "Ongewone Ontmoeting" -Br. R. Jack
Het maakt niet uit wie je bent, wat je bent... Jezus wil jouw ontmoeten

Donderdag 14 maart - De ontmoeting: "Verandering Noodzakelijk?" Br. B. Nab
Als je Jezus hebt aanvaard... moet je dan veranderen, ga je dan veranderen of blijf je het zelfde.

Dinsdag19 maart -De ontmoeting:"Vallen en Opstaan" Br. B. Nab
Over het leven van David.., God is bij zelfs wanneer je valt

Donderdag 21 maart - De ontmoeting:"Werken aan de relatie... doe je niet alleen" - Br. R. Jack
Alles over liefde en de wet

Dinsdag 26 maart -Ontmoeting:"Nu heb ik U ontmoet en ik begrijp er niets van?" Br. B. Nab
Laat God je in de steek..? Wat wil God met ons... een blik in het leven van Job

Donderdag26 maart -De ontmoeting:"De relatie verbroken" -Br. R. Jack
Over Jezus triomftocht en het verraad door Judas, Pilatus, Schriftgeleerden, Wat Jezus heeft doorstaan voor de ontmoeting met ons.

Dinsdag 2 april - De ontmoeting:"De kracht van genade" -Br. B. Nab
Over de opstanding en de werking van genade

Donderdag 5 april -De ontmoeting: "Blind... met open ogen" -Br. R. Jack
Jezus leeft en daar zijn voldoende bewijzen voor.

Dinsdag 9 april - De ontmoeting: "In vuur en vlam" - Br. B. Nab
Een ontmoeting met Jezus en de aanraking met de Heilige Geestzet ons toch in vuur en vlam of niet?

Donderdag 11 april - De ontmoeting: "Met geen pen te beschrijven" - Br. R. Jack
Een ontmoeting met Jezus is met geen pen te beschrijven, zeker als wij straks hem mogen aanschouwen in het nieuwe Jeruzalem."

Last but not Least...HET GEBED
De ontmoeting met uw naaste, begint allereerst met uw ontmoeting met God. Bid tot God dat Hij u mag leiden in uw dagelijkse wandel en dat Hij u in situaties brengt waarbij u een naaste kunt uitnodigen. Bid voor een ieder in de gemeente, welke taak of functie iemand ook vervult (want wij hebben een ieder nodig). Bidt dat de Heilige Geest een ieder in vuur en vlam zet. Niet alleen voor deze campagne, maar voor altijd. Wij nodigen u uit om tezamen met andere gemeenteleden te bidden op de woensdagavonden in de Adventkerk Rotterdam Noord, van 19.00 tot 20.00 uur. Kunt u niet komen, geen probleem, wij vragen aan alle gemeenteleden om thuis of waar u ook bent om 19.50 uur speciaal te bidden voor dit project. Ook tijdends de lezingen is er de mogelijkheid om te bidden, voor bezoekers en deelnemers

Poster voor bezoekersdagen ikv de Ontmoeting

Service

AGP App AGP Donaties AGP Events AGP Links AGP Shop

Zoeken naar

Algemeen