Visie & Missie

Wie ?:
Onze naam verwoordt wie wij zijn; The Advent Gospel Promotions Vereniging (hieronder AGP genoemd) betekent in het Nederlands; "De organisatie die de spoedige komst van Christus en hét Evangelie bekendmaakt."

Wat ?:
Als onafhankelijke organisatie heeft The Advent Gospel Promotions Vereniging als doel: "Zich in te zetten voor de verspreiding van de boodschap van het evangelie, met gebruikmaking van alle gaven en talenten die er op dit moment zijn.

Hoe ?:
Om dit doel te bereiken, doet AGP het volgende; "Het toerusten en adviseren van uitvoerders en het mede-organiseren, adviseren of opzetten om het doel te kunnen realiseren."

De AGP hanteert het volgende thema: "a message of hope for today" Een boodschap van hoop brengen aan deze wereld en samenwerken om dit ene doel (verspreiden van het evangelie) te vertellen aan een ieder; hét verspreiden van de liefdevolle, hoopvolle en blijde boodschap van Jezus Christus.

Onze organisatie heeft géén handboek hoe wij te werk gaan. De Working policy van AGP wordt gevonden in het door God geïnspireerde woord, De Bijbel. We laten ons leiden door de Heilige Geest en Jezus Christus is ons voorbeeld.

Als leidraad verwoordt het volgende bijbelgedeelte onze motivatie: En De Here Jezus zeide tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn er weinig, bidt daarom tot de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in Zijn oogst. Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Lucas 10 : 2 & Matteüs 28 : 19 (NBG)


Het plan van AGP

In onze opinie moeten wij als jongeren naar buiten gaan naar onze naaste, niet alleen de jongeren, maar zeker ook de ouderen. Niettemin is het te zeggen dat we leven in een wereld van haat, hongersnood en ziekte en in onze westerse wereld, is de moraliteit van veel mensen op weg naar een rampzalige laagte. We weten ook dat mensen van deze wereld een gebrek hebben aan kennis van Jezus Christus en zijn boodschap van liefde, vergeving en redding.

Ons plan is naar buiten te gaan, met mensen in contact komen die willen horen, gebruikmakende van de gaven en talenten die aan ons zijn gegeven; zoals zingen, acteren, de media, Internet, ectera. We willen dit graag in een vorm gieten, met iets wat onze organisatie al in het verleden mee heeft gemaakt bij een van onze jeugdrally's . Het resultaat van dit experiment was zo positief dat we een gelijksoortig evenement wilden organiseren, maar nu dat ieder het kan horen en zien. We wilden aan iedereen laten weten dat Jezus Christus spoedig komt en dat we een keuze moeten maken. Wij als Adventisten claimen de waarheid te hebben en het licht dat moet het maar ook zijn dat we dit licht laten schijnen over geheel de wereld en in welke vorm dat ook. Of het nu is aan een individueel persoon of een groep, laten we daarom niet schuilen onder de struiken.

Ons doel met Harvest 97 bijvoorbeeld is om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen om de boodschap te doen laten wederklinken, een boodschap die wij de wereld in willen laten doen luiden. Muziek, televisie en andere media bronnen kunnen worden gebruikt door deze wereld om jongeren en ouderen te hersenenspoelen. En ze op die manier bezig laten houden met aardse zaken. Als je aan iemand vraagt, vandaag de dag, dan kan nauwelijks iemand vertellen wie Jezus is en waarom hij naar de aarde kwam en de redenen daartoe. Wat zijn de redenen voor deze gebrek aan kennis; dat komt omdat zij hun hoofden vullen met MTV, bepaalde films of gewoon druk bezig zijn met geld verdienen, of ze kunnen het niet schelen waarom.

Wij willen een verandering teweeg brengen, mensen in contact laten komen met Jezus, terwijl de zelfde systemen gebruiken als de "wereld" zoals, Radio, televisie, zang en welke manier dan ook, wij willen op een verantwoorde Christelijke wijze gebruik kunnen maken van deze middelen.. Waarom gebruiken wij niet de mogelijkheden die ons geboden worden. We moeten niet vergeten dat Jezus zeer modern was voor zijn tijd, waarom zijn wij dat dan niet.

Dit is de taak van AGP, niet alleen om mensen in onze eigen kerk in beweging te krijgen, maar zeker ook om de gospel te verspreiden naar zoveel mogelijk mensen, die werkelijk in nood zijn, wachtende voor een dergelijke boodschap van liefde en geluk. En als wij degene zijn met de waarheid, is het dan niet onze taak en missie in het leven om dit licht te delen met een ieder die wil?


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken