Interwiew Happy Adventist

Profiel:
Riley Albert Jack, geboren op 20 juni 1974 in Rotterdam, lid van de ZDA gemeente Rotterdam Noord, momenteel ongehuwd en Rijksambtenaar op één van de Ministeries in Den Haag. Hobby’s: lezen, internetten, reizen en fervent genieter van modeltreinen.

Vraag 1:
-Riley Jack, op dit moment is cyberevangelism hot in reli-land.
Hoe ben jij in dit wereldje verzeild geraakt?

Antwoord: Eigenlijk voordat het ‘hot’ werd. Internet is nooit mijn hoofddoelstelling geweest. De organisatie waaruit ik dit doe (agp – the advent gospel promotions) is begonnen als een boekingskantoor voor Adventistische artiesten. Samen met andere jongeren uit de Adventkerk wilden wij dat de ‘adventistische boodschap’ verder reikte dan de 4 kerkmuren. In de beginjaren (1996 – 2000) heb ik voornamelijk concerten, jeugdrally’s, bijbelstudiebijeenkomsten e.d. georganiseerd.

Doordat iedereen het drukker kreeg heeft een ieder in de basisgroep zich toegelegd op één aspect van het kerkelijk werk. Sommige van mijn vrienden zijn huisgroepen begonnen in Schiedam en Albasserdam, anderen weer een Churchplant in Rotterdam-Oost, een aantal gingen de gospelmuziekwereld in. Ik heb tezamen met een kleine groep van vrienden agp omgebouwd tot een media- en evangelisatie organisatie. Ik heb jarenlang (1998 – 2004) in Rotterdam een Radioprogramma gepresenteerd en heb de website ernaast gehad.

Nu, 10 jaar later, is de website het zichtbaarste onderdeel van mijn activiteiten. Met ruim 300 bezoekers per dag. Maar cyberevangelisatie werkt alleen als je de overige vormen van evangelisatie niet vergeet. Het gaat altijd om relaties. Je kunt veel bereiken achter je scherm. Maar je zult daadwerkelijk de mensen moeten opzoeken.

Vandaar dat ik naast de website het ook heel fijn vind om te prediken bij evangelisatie-acties, in gemeentes/ huisgroepen en waar ik ook kan komen, om Gods liefdevolle woorden te delen met mijn naaste.

Vraag 2:
-De AGP-site heeft sinds haar bestaan, aan populariteit een torenhoge vlucht genomen. Wat maakt deze site zo interessant en anders dan anderen ?
Antwoord:

Wat maakt mijn site interessant?! Wellicht is het de verscheidenheid aan onderwerpen. Agp was één van de éérste Advent-Christelijke sites in Nederland. Om toch zo goed mogelijk mensen te informeren hebben we gekozen voor een zo breed mogelijke aanpak. Dat is deels ook terug te vinden op de site van agp. Voor de overzichtelijkheid hebben we onlangs besloten, nieuwe sites te starten: Zoals Hope4Holland voor gebedsverzoeken, Way of the master voor discipelschapstraining en EllenWhite.nl.nu voor bijbelstudies. Of mijn weblog.

Nu er nieuwe sites, zoals Adventcourant komen, gaat de agp-site zich steeds meer toeleggen op haar kerntaak, Evangeliseren via de media- en evangelisatieacties. De mate van verversing is hoog bij agp. Wij plaatsen gedurende een week tussen de 10 en 20 nieuwe pagina’s. Door goede contacten en contracten hebben we veel ruimte op onze website. Zo is het zelfs mogelijk dat men artikelen uit 2000 kan opzoeken en tegenkomen op onze site. Met andere woorden voor-elk-wat-wils.

-Vraag 3: In hoeveel landen heeft AGP een markt gevonden en
is de interesse daar net zo overweldigend als in Nederland?

Antwoord: De voornaamste markt voorn agp is uiteraard Nederland en België. Immers 80% van onze site is in de Nederlandse taal. Echter, dat is niet uit de statistieken te merken. Onze site is door mensen uit meer dan 100 landen bezocht. Zelfs mensen uit Saoedi-Arabië, Rusland, China & Japan. Dit jaar alleen al zijn er al meer dan 450.000 pagina’s bekeken.

De huidige top 10 (van 2006) bestaat uit achtereenvolgens: 1) Nederland; meer als 213.070 bekeken pagina’s!!!, 2) Amerika, met meer als 165.602 bekeken pagina’s.

En verder: 3) Groot-Brittannië, 4) Canada, 5) België, 6) Zweden, 7) Duitsland, 8) Zwitserland, 9) Spanje en 10) Noorwegen.

We krijgen regelmatig vragen van bezoekers om juist meer in het engels te gaan publiceren. Ik kan jullie als Adventcourant alvast een primeurtje meegeven. Voor 2007 wordt er samen met onze buitenlandse agp’ers hard gewerkt aan een website in het engels, met dagelijkse bijbelstudies en overdenkingen.

Vraag 4: Je hebt een eigen weblog. Ik moet je bekennen dat wij fervente lezers zijn van jouw wekelijkse column. Je weet de dingen die jij meemaakt op een prachtige christelijke manier te benaderen en te relativeren. Ben jij altijd zo geweest of is dit een schoolvoorbeeld van wat een mens in Christus vermag?

Antwoord: Het was nooit de bedoeling geweest om een weblog te beginnen. Ik wilde via de website van agp voornamelijk bijbelstudies e.d. publiceren. Toen ik 3 jaar terug in het ziekenhuis belandde en van dichtbij meemaakte wat Jezus betekent in mijn leven en wat ik kan betekenen in het leven van mijn naaste, besloot ik een weblog te schrijven.

Ik vond het namelijk nooit erg belangrijk om ‘mijn verhaal’ te vertellen. Totdat ik merkte dat mijn persoonlijke getuigenis, juist een bemoediging was voor de mensen met wie ik in het ziekenhuis lag. Ik geloof dat één van de gaven die ik heb, bestaat uit in praktische zaken mijn geloof te kunnen uiten. In alles zie ik een voorbeeld van Gods liefde voor mij of mijn omgeving. Eigenlijk zou je mijn weblog een inkijkje kunnen noemen in mijn passie voor Gods Woord in mijn leven. En ik probeer ook aan te geven dat het niet altijd rozengeur en maneschijn is, maar dat God… zelfs in momenten van ziekte en verdriet, mij altijd draagt en steunt.

Als ik door middel van mijn getuigenis mensen kan aansporen om ‘diep’ te gaan met Christus, dan maak ik dankbaar gebruik van de gaven en talenten die God mij geeft. Als ik dan weer uit diverse e-mails lees dat mensen in het bijzonder worden bemoedigd, dan geeft het mij een nederig gevoel van dank aan Hem Die mij dit alles liet doen.

-Vraag 5: Jouw streven is iedereen kennis te laten maken met de vrede en liefde van Jezus. Hoe heb jij daar zelf voor het eerst kennis mee mogen maken?

Antwoord:

Ik kom uit een familie van Zevende-dags Adventisten aan één kant, en Evangelische Christenen aan de andere. Ik leerde de Heer dus op vrij vroege leeftijd kennen. In mijn familie is er nauwelijks onderscheid tussen een leven ‘buiten de kerk/ het geloof’, en een leven met Jezus. Laatst zei mijn tante uit de VS, dat ik ‘veel te weinig doe’, omdat er namelijk geen 3 of meer geloofsgemeenschappen zijn in ‘mijn’ buurt.

Ik kom uit een familie van ‘ouderlingen, zendingsleiders, predikanten, diakenen, bijbelstudieleraren en zangers’. Ik leerde al vroeg dat Jezus thuishoort in ieder onderdeel van je leven. Op school, werk, waar dan ook.

Tijdens een internationaal scoutingkamp van AJV in Schotland raakte Jezus’ boodschap mij persoonlijk aan. Ik heb vervolgens bijbelstudie gehad van Br. Ds. A.H.M. Stijnman en ik ben kort daarna gedoopt.

Eén jaar na mijn doop ben ik ernstig ziek geworden en met nog maar enkele minuten te leven, bad ik God of Hij mij nog een kans zou geven om te kunnen getuigen. Ik ben kort na het gebed wonderlijk genezen (niet mijn woorden, maar die van mijn artsen). Ik had op de verpleegafdeling een wonderbaarlijk gesprek met één van de patiënten. Die vertelde mij dat God grootse plannen met mij had en dat ik genezen ben om te doen, wat Jezus van mij wil. Sinds dat moment ben ik ‘evangelist’ geworden.

Persoonlijk zou je kunnen zeggen dat ik een jaar na mijn doop ‘echt’ doordrongen ben geraakt van Gods wil voor mijn leven en deel ik mijn tijd ook totaal anders in. Bewust van het feit dat er nog weinig tijd is, spendeer ik veel tijd om mezelf en mijn naaste voor te bereiden voor de glorieuze dag.

-Vraag 6: Naast je bezigheden voor de AGP-site heb je ook nog een gewone baan. Hoe gaan jouw collega's om met het feit dat jij ook nog naast je gewone werk bergen verzet voor de Heer? Mag je rekenen op de nodige support?

Antwoord:

Niet veel mensen weten dat ik ‘bewust’ minder uren werk, om te kunnen evangeliseren. Sinds het moment dat ik actief ben bij agp, heb ik al in mijn sollicitatiegesprekken kenbaar gemaakt dan ik ruimte nodig heb om mijn geloof te kunnen beoefenen, gezien mijn rol en de taken welke ik vind dat de Heer wil dat ik in mijn leven tentoonspreid.
Verder doe ik op mijn werk niet geheimzinnig over mijn leven naast mijn werk. Ik sta niet te preken op de gang van mijn kantoor. Dat niet. Maar iedereen weet wat ik doe.

Heel simpel gezegd… Op sabbat gaan een aantal van mijn collega’s voetballen, winkelen in de Albert Heijn of uitslapen in bed. Ik zit in de kerk en vertel ze van mijn overdenkingen. Geloven is niet iets aparts… het is net zo levend als die ‘andere’ zaken. Alleen waar ik mij mee bezig houd heeft eeuwigheidswaarde.

En over support. Om eerlijk te zijn krijg ik meer support buiten de muren van de kerk dan daar binnen. Ook op mijn werk, ze vinden het leuk wat ik doe en sommigen willen mij wel eens zien preken. Ik heb diverse gesprekken in de pauze gevoerd met mensen op het werk en ze willen weten hoe ze mij kunnen ondersteunen, ze bemoedigen mij als ik in het weekend een overdenking moet doen. Ze geven mij tips over spreken in het openbaar. Nu weet ik zeker, dat wat die ene man in het ziekenhuis tegen mij zei, enkele jaren later dagelijkse realiteit in mijn leven is geworden… God heeft werkelijk grootse plannen met mij.

Ik weet dat sommige (ex-)collega’s mijn weblog lezen, en misschien via deze ook doorklikken (ook) op jullie site. Wie weet waar dit alles naar leidt, hopelijk tot een keuze die voor velen mag leiden naar nieuw leven met Christus.

-Vraag 7: Tot slot. In de Bijbel staat: Een vrolijk hart bevordert de genezing, en vrolijkheid is jou totaal niet onbekend. Welke tip heb jij voor de mensen die gezien de ernst van het leven, op dit moment meer bezorgdheid kennen dan vrolijkheid?
Er komt een woord in mijn gedachten… ‘hoop’ – houd de hoop levend in je leven. God belooft een ieder een behouden thuiskomst. Probeer alles zo positief mogelijk in te zien, en alles in het licht van Gods plan voor jouw leven. Vaak is de omstandigheid waar je je nu bevindt niet alles… maar morgen… overmorgen… volgende week, volgende maand, is alles weer anders

Blijf geloven dat Jezus jouw leven in Zijn handen heeft. Laat je dragen, neem niet zelf de last op. Maar blijf hopen op de genezende kracht van Jezus.

Ik heb van dichtbij meegemaakt dat op de meest verdrietige momenten in mijn leven, Jezus naast mij stond en mij troostte… Met Jezus is er leven… van NU aan tot in alle eeuwigheid. Ga voor een leven met de Meester in het verbeteren van levens… Degene die stierf voor jouw en mijn zorgen, zonde en schuld… de man van het kruis op Golgotha… Hij kwam, Hij stierf, stond op én overwon. Als je je leven in Zijn handen legt, zijn dagelijkse zorgen slechts een kleine hobbel op weg naar het wonderbaarlijke nieuwe leven dat Hij ons in het vooruitzicht stelt.

Die Jezus die binnenkort terugkomt, die Jezus brengt een glimlach op mijn gezicht en ik weet ook op dat van jou.
De redactie van de Adventcourant dankt Riley Jack voor zijn bijdrage en wenst hem veel zegen in zijn werk voor de Heer.


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken