God regeert

W O E N D A G   2 3   N O V E M B E R 

In het licht van de boodschap van de profeet Daniël is er hoop en toekomst voor wie dat maar wil. De Bijbel zegt: “Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.” Wij hoeven niet onwetend te zijn over de ontwikkelingen in onze wereld waar wij nu mee te maken hebben.
Kom en onderzoek! Kom en oordeel zelf!


M E D I A 

Beluister de lezing "God Regeert" (duur +/- 40 minuten, inclusief vragenronde)

Maak gebruik van de notitiepagina's/ handout "God Regeert" [331 KB]

U kunt ook het bestand 'downloaden', ga naar MP3 Download

Heeft u inhoudelijke vragen over de presentatie, kom dan naar de lezingen of stel uw vraag online!


H U L P   B I J   L E Z I N G   G E M I S T 

Mocht u problemen hebben met het openen van de Powerpoint of het beluisteren van de audio, schroom niet en neem contact met ons op via het contactformulier. Wij zullen u zo spoedig mogelijk zoeken naar een gepaste oplossing.


DE TEMPEL HERSTELD
Altijd dichtbij

Contact