De komst van de Messias

W O E N S D A G   1 6   N O V E M B E R 

Nergens in de Bijbel wordt de tijd en de betekenis van de eerste komst van Jezus naar deze aarde zo nauwkeurig voorzegd als in het boek Daniël. Maar de profetieën over de Messias reiken verder dan alleen zijn leven en sterven en opstanding twee duizend jaar geleden. Kom en ontdek wat Jezus Christus nu voor ons betekent.

Deze lezing bevat een groot deel van de bespreking "Altijd Dichtbij"


M E D I A 

Beluister de lezing "De komst van de messias" (duur +/- 50 minuten, inclusief vragenronde)

Maak gebruik van de notitiepagina's/ handout "De komst van de Messias [655 KB] "

U kunt ook het bestand 'downloaden', ga naar MP3 Download

Heeft u inhoudelijke vragen over de presentatie, kom dan naar de lezingen of stel uw vraag online!


H U L P   B I J   L E Z I N G   G E M I S T 

Mocht u problemen hebben met het openen van de Powerpoint of het beluisteren van de audio, schroom niet en neem contact met ons op via het contactformulier. Wij zullen u zo spoedig mogelijk zoeken naar een gepaste oplossing.


Altijd dichtbij
De grote ommekeer

Contact