DaniŽl de profeet

M A A N D A G   3 1   O K T O B E R 

In zijn rede over de laatste dingen zegt Jezus dat de mensen acht moeten slaan op de profeet Daniël. In deze lezing zullen wij terug gaan in de geschiedenis naar de tijd van Daniël. We zullen naar de grote lijnen in het boek Daniël kijken en zo een overzicht krijgen van de profetische boodschappen die het bevat.


M E D I A 

Beluister de lezing "Daniel de profeet" (duur +/- 58 minuten)
Beluister de lezing "Daniel de profeet" (Bij problemen probeer deze lagere kwaliteit)

Maak gebruik van de notitiepagina's/ handout "Daniel de Profeet [367 KB] "

U kunt ook het bestand 'downloaden', ga naar MP3 Download

Heeft u inhoudelijke vragen over de presentatie, kom dan naar de lezingen of stel uw vraag online!


H U L P   B I J   L E Z I N G   G E M I S T 

Mocht u problemen hebben met het openen van de Powerpoint of het beluisteren van de audio, schroom niet en neem contact met ons op via het contactformulier. Wij zullen u zo spoedig mogelijk zoeken naar een gepaste oplossing.


Profetie voor onze tijd
Programma

Contact