Homepage

L E Z I N G E N S E R I E :     H O O P   I N   O N Z E K E R E   T I J D E N 

Dagelijks worden wij geconfronteerd met allerlei vormen van ellende, geweld, armoede en natuurrampen. Wat doet dit met u?

Wij hoeven niet onwetend te blijven over de huidige wereldproblematiek. Er zijn duidelijke antwoorden in de Bijbel voor deze tijd. Vooral in het boek Daniël waar onderwerpen als: profetie, gewetensvrijheid, komst van de Messias en Gods nabijheid, aan bod komen.

Interesse? Kom dan ook:


De lezingen worden gehouden door Marian Pel.


E X T R A   E X T R A 

Laatste nieuws:

Wegens succes verlengd - Extra bijeenkomsten op

Woensdag 21 decembera.s.

Hotel Goderie, Stationsplein 5a, aanvangstijd half 8 (19.30)


Contact