De 8 gezondheidswetten

Er zijn vele manieren om geneeskunde uit te oefenen, maar er is slechts één manier die de goedkeuring van de hemel heeft. Gods geneesmiddelen bestaan uit eenvoudige, natuurlijke middelen, die het lichaam niet belasten of ontregelen door hun agressieve eigenschappen. Zuivere lucht en zuiver water, hygiëne, een juist diet, een rein leven en vast vertrouwen op Go zijn de geneesmiddelen waaraan bij gebrek vele duizenden sterven. Echter deze middelen raken op de achtergrond, omdat het verstandige gebruik ervan inspanning vraagt die door mensen niet gewaardeerd wordt. Frisse lucht, beweging, zuiver water en een schone aangename omgeving liggen tegen lage kosten binnen ieders bereik. Medicijnen worden echter duur betaald, zowel in geld als wat betreft de effecten die ze op het lichaam hebben.


De 8 Gezondheidswetten

01 Het ideale dieet

02 Beweging

03 Water

04 Zonlicht

05 Matigheid

06 Zuivere lucht

07 Rust

08 Vetrouwen in Gods kracht

De 8 zuilen in video


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken