23 Voeding en gezondheid

"Houdt maaltijd te rechter tijd, als mannen en niet als dronkaards. "

Ons lichaam wordt opgebouwd uit het voedsel dat we eten.
Er is een voortdurende afbraak van weefsels in het lichaam;
elke beweging van elk orgaan heeft slijtage ten gevolge en deze
slijtage wordt hersteld uit het voedsel. Elk orgaan van het
lichaam eist zijn deel van de voeding. De hersenen moeten
voorzien worden van hun deel; de beenderen, spieren en zenuwen
eisen het hunne. Het is een wonderbaarlijk proces dat voedsel
in bloed verandert en dit bloed gebruikt om de verschillende
delen van het lichaam op te bouwen; maar dit proces gaat
ononderbroken voort en voorziet iedere zenuw, spier en vezel
van leven en kracht.

Voedselkeuze

Dát voedsel moet gekozen worden, dat het beste voorziet in
de elementen, die nodig zijn voor de opbouw van het lichaam.
In deze keuze is de eetlust geen veilige gids. Door verkeerde
eetgewoonten wordt de eetlust bedorven. Dikwijls vraagt deze
voedsel dat de gezondheid schade doet en zwakte brengt in
plaats van kracht. Wij kunnen niet veilig geleid worden door
de gewoonten van de samenleving. De ziekten en het lijden die
overal de overhand hebben, zijn grotendeels te wijten aan de
populaire dwalingen ten opzichte van de voeding.
Teneinde te weten wat het beste voedsel is, moeten wij Gods
oorspronkelijke plan voor het menselijk dieet bestuderen. Hij,
die de mens schiep en die zijn behoeften begrijpt, wees Adam
zijn voedsel. "Zie," zei Hij, "Ik geef u al het zaaddragend
gewas,... en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten
zijn; het zal u tot spijze dienen." (l) Na het verlaten van Eden,
toen de mens in zijn onderhoud moest voorzien door de aarde
te bewerken onder de vloek der zonde, kreeg hij ook toestemming
om "het gewas des velds te eten." (2)

Granen, fruit, noten en groenten vormen het dieet, voor ons
gekozen door onze Schepper. Dit voedsel, zo eenvoudig en
natuurlijk mogelijk bereid, is het meest gezond en voedzaam.
Het verleent kracht en uithoudingsvennogen en een levendig
intellect, dat niet verkregen kan worden door een meer
samengesteld en stimulerend dieet. Maar niet alle op zichzelf
voedzaam voedsel is in alle omstandigheden geschikt voor onze
behoeften. Zorg moet besteed worden aan de keuze van het
voedsel. Ons dieet moet aan het seizoen aangepast zijn, aan het
klimaat waarin we wonen en aan het werk dat we venichten.
Sormnig voedsel, dat voor gebruik geschikt is in het ene seizoen
of het ene klimaat is niet geschikt voor een ander seizoen of
klimaat. Zo is verschillend voedsel het beste geschikt voor
personen met verschillende bezigheden. Dikwijls is voedsel, dat
heel geschikt is voor hen, die zwaar lichamelijk werk verrichten,
ongeschikt voor mensen met zittende arbeid of met intensieve
geestelijke arbeid. God heefi ons een ruime verscheidenheid
aan voedsel gegeven en iedereen zou daaruit die soorten moeten
kiezen, die door ervaring en gezond verstand gebleken zijn het
beste te zijn voor zijn behoefien.

De natuur heeft overvloedig voorzien in fruit, noten en granen
en tegenwoordig worden de producten van alle landen meer
algemeen ingevoerd door de toenemende vervoersmogelijkhe-
den. Als resultaat daarvan zijn vele voedselsoorten, die nog
maar enkele jaren geleden als luxe beschouwd werden, bimren
het bereik van allen gekomen als voedsel voor dagelijks gebruik.
Dit is speciaal het geval met gedroogd en ingemaakt fiurt.
Noten en nootproducten kunnen worden gebruikt om de plaats
in te nemen van vleesvoeding. Met noten kunnen granen
gecombineerd worden, fruitsoorten, en sommige wortelsoorten,
om voedsel te bereiden dat gezond en voedzaam is. Er moet
zorg worden gedragen, niet een te grote hoeveelheid noten
gebruiken. Zij die slechte gevolgen ondervinden van het gebruik
van noten, zullen merken dat zij geen last hebben bij het treffen
van deze maatregel. Men moet bedenken dat sommige soorten
noten niet even heilzaam zijn als andere. Amandelen zijn te
verkiezen boven aardnoten, maar aardnoten in beperkte hoe-
veelheden, gebruíkt in combinatie met granen, zijn goed
verteerbaar en voedzaam.

Wanneer olijven op de juiste wijze bereid worden, kunnen
zij net als noten de plaats van boter of vleesvoeding innemen.
De olie, zoals die in de olijf gegeten wordt, is veel verkieslijker
dan dierlijke vetten of oliën. Zij werkt laxerend. Het gebnnk
is van nut voor lijders aan t.b.c. en werkt genezend op een
ontstoken, geïrriteerde maag.

Mensen die zichzelf gewend hebben aan een rijke, stimulerende
voeding, hebben een omiatuurlijke smaak en zij kunnen met
dadelijk genieten van voedsel dat sober en eenvoudig is. Het
vraagt tijd voor de smaak om weer natuurlijk te worden. Maar
zij die voortaan gezond voedsel gebruiken, zullen het na een
tijd smakelijk vinden. De zachte, fijne smaken zullen worden
gewaardeerd en het zal met groter genoegen gegeten worden
dan de ongezonde lekkernijen. En de maag, nu in gezonde
toestand, niet koortsig of overbelast, zal haar taak zo goed
mogelijk vervullen.

Afwisseling

Teneinde gezondheid te behouden, is een voldoende hoeveel-
heid goed, voedend voedsel nodig.

Als wij een goed plan opstellen, is dat wat het meest
bevorderlijk voor de gezondheid is, in bijna ieder land te
verkrijgen. De verschillende bereidingen van rijst, tarwe, maïs
en haver worden overal heen vervoerd en ook bonen, erwten
en linzen. Deze producten, met bimienlandse of geïmporteerde
fruitsoorten en verschillende groenten, die in iedere plaats
groeien, geven gelegenheid een voedselkeuze te maken, die
volwaardig is, zonder gebruik van vleesvoeding.
Waar fiuit in overvloed gekweekt kan worden, kan een
voorraad bestemd worden voor de winter, door inmaak of
drogen. Klein fruit, zoals kruisbessen, aardbeien, frambozen en
zwarte bessen kunnen op vele plaatsen voordelig gekweekt
worden, waar zij maar weinig gebruikt worden en de kweek
hiervan verwaarloosd is.

Voor huishoudimnaak zijn goede inmaakglazen beschikbaar.
Speciale zorg moet worden besteed aan het fruit, dat in goede
conditie moet zijn. Gebruik weinig suiker en kook de vruchten
slechts lang genoeg om duurzaamheid te verzekeren. Op deze
wijze bereid, is het dan een uitstekende vervanging van vers
fruit.

Waar gedroogd fruit, zoals rozijnen, pruimen, appels, peren,
perziken en abrikozen verkrijgbaar zijn tegen billijke prijzen,
zal men ontdekken dat zij veel meer benut kunnen worden als
aanvulling van het dieet, veel meer dan gebruikelijk is, met
goede resultaten voor de gezondheid en energie en dat dit
voedsel geschikt is voor hoofd- en handarbeiders.

Er zou per maaltijd geen grote variatie moeten zijn, want dit
moedigt aan tot te veel eten, hetgeen indigestie veroorzaakt.
Het is niet juist om groente en fruit bij dezelfde maaltijd te
eten. Als de spijsvertering zwak is, is de combinatie van beide
dikwijls oorzaak van narigheid en onvermogen om geestelijke
arbeid te venichten. Het is beter om fruit bij de ene en groenten
bij de andere maaltijd te eten.

De maaltijden zouden afwisselend moeten zijn. De schotels
moeten niet elke dag hetzelfde zijn en op dezelfde wijze bereid
worden. De maaltijden worden met groter genot gegeten en het
gestel wordt beter gevoed als het voedsel afwisselend is.

Bereiding van Voedsel

Het is niet goed te eten om slechts de eetlust te bevredigen,
maar het is niet onbelangrijk welke kwaliteit het voedsel heeft
en hoe het bereid wordt. Als het voedsel niet met smaak gegeten
wordt, zal het lichaam er niet goed door gevoed worden. Het
voedsel moet zorgvuldig gekozen worden en met verstand en
vaardigheid bereid worden.

Voor het bakken van brood is superfijn wit meel niet het
beste. Het gebruik hiervan is noch gezond, noch economisch.
Wittebrood heeft gebrek aan voedingselementen, die wel te
vinden zijn in brood van volkorenmeel gebakken. Wit brood is
vaak de oorzaak van een slechte spijsvertering en andere
ongezonde toestanden.

Het gebruik van soda of bakpoeder in het bakken van brood
is schadelijk en onnodig. Soda veroorzaakt ontstekingen in de
maag en vergiftigt vaak het gehele gestel. Vele huisvrouwen
denken dat zij geen brood kunnen bakken zonder baksoda, maar
dit is een vergissing. Als zij de moeite namen om betere
methoden te leren, zou hun brood veel gezonder zijn en veel
aangenamer voor mensen met een natuurlijke smaak.

Bij het maken van gistbrood, moet geen melk gebruikt worden
in de plaats van water. Het gebruik van melk is een bijkomende
uitgave en het maakt het brood veel minder gezond. Melkbrood
blijfi niet zo lang zoet na het bakken als met water gebakken
brood en het gist vlugger in de maag.

Brood moet licht zijn en zoet. Geen zweem van zuurheid
mag toegelaten worden.

De broden moeten klein zijn en zo goed doorbakken, dat zo
mogelijk alle gistcellen vemietigd zijn. Als ze warm en vers
zijn, zijn alle broodsoorten moeilijk te verteren. Warm brood,
zo uit de oven zou nooit op tafel mogen komen. Deze regel
geldt echter niet voor ongegist brood. Verse rollen, van tarwemeel
gemaakt zonder gist of zuurdesem, en gebakken in een goed
verhitte oven, zijn gezond en lekker.

Granen die in pap gebruikt worden, moeten eerst een paar
uur koken. Maar zacht of vloeibaar voedsel is minder gezond
dan droog voedsel, dat grondig kauwen vraagt. Zwieback, d.i.
tweemaal gebakken brood, bros en knapperig als beschuit, is
een van de best veiteerbare en smakelijkste soorten voedsel.
Laat gewoon gerezen brood in plakken gesneden worden en
gedroogd in een wanne oven tot het laatste zweempje vocht
verdwenen is. Laat alles door en door lichtbruin worden. In
een droge trommel kan dit brood veel langer bewaard worden
dan gewoon brood en als het even verhit wordt voor gebruik,
is het vers als nieuw.

Gewoonlijk wordt in voedsel veel te veel suiker gebruikt.
Cakes, zoete puddingen, taarten, jams, veroorzaken een slechte
spijsvertering. Speciaal schadelijk zijn de custards en puddingen
waarin melk, eieren en suiker de voomaamste bestanddelen
zijn. Het vrije gebruik van melk en suiker tezamen moest
venneden worden.

Wanneer melk gebmikt wordt, moet dit goed gesteriliseerd
zijn; met deze voorzorg is er minder gevaar ziekte op te lopen
door het gebruik. Boter is minder schadelijk wanneer dit koud
op brood wordt gegeten, dan in het koken toegepast; maar als
regel is het beter er helemaal afstand van te doen. Kaas is nog
veel meer af te keuren; het is geheel ongeschikt als voedsel.
Schraal, slecht gekookt voedsel verarmt het bloed door het
verzwakken van de bloedaamnakende organen. Het ondermijnt
het gestel en brengt ziekte, met als bijkomende narigheid
geïniteerde zenuwen en een slecht humeur. De slachtoffers van
slecht bereid voedsel lopen in de duizenden en tienduizenden.
Boven vele graven zou geschreven kunnen staan: "Gestorven
door slecht koken." "Gestorven aan een mishandelde maag."
Het is een heilige plicht voor koks en kooksters om te leren
hoe men gezond voedsel bereidt. Vele zielen gaan verloren
door slechte voedselbereiding. Het vraagt aandacht en zorg om
een goed brood te maken; en er is meer godsdienst in een goed
brood dan velen denken. Er zijn maar weinig mensen die echt
goed kunnen koken. Jonge vrouwen denken dat het minder-
waardig werk is om te koken en doen andere soorten huiswerk;
en om deze reden hebben veel meisjes, die trouwen en de zorg
voor een gezin krijgen, weinig idee van de plichten die op een
vrouw en moeder rusten.

Koken is geen vaardigheid die men gering mag achten en
het is één van de meest essentiële in het praktische leven. Het
is een vaardigheid die alle vrouwen moeten leren, en het moet
geleerd worden op een dusdanige wijze dat het de anne klassen
van nut kan zijn. Smakelijk voedsel bereiden dat tegelijkertijd
eenvoudig en voedzaam is, vraagt kundigheid; maar het kan.
Kooksters zouden moeten weten hoe men eenvoudig voedsel
op een eenvoudige, gezonde wijze bereidt en zodanig, dat het
smakelijker en gezonder wordt door de eenvoud.

Iedere vrouw die aan het hoofd van een gezin staat en toch
de kunst van gezond koken niet verstaat, moet besluiten het te
leren, omdat het essentieel is voor het welzijn van haar gezin.
Op veel plaatsen worden gezonde-voeding-cursussen gegeven,
die gelegenheid bieden zich in dit opzicht te bekwamen. Wie
niet de mogelijkheid daartoe heeft, zou in de leer moeten gaan
bij iemand, die de kunst maehtig is en volharden in haar pogingen
ter verbetering, tot zij een meesteres in de culinaire kunst is.

Regelmaat

Regehnaat in de maaltijden is van vitaal belang. Er moet een
vastgestelde tijd voor iedere maaltijd zijn. Laat iedereen dan
eten wat het gestel nodig heeñ, en daama eet men niets meer
tot de volgende maaltijd. Er zijn velen die eten wanneer het
lichaam geen voedsel nodig heeft, op onregehnatige tijden en
tussen de maaltijden, omdat zij geen voldoende sterke wil
hebben om de neiging te weerstaan. Op reis zijn sommigen
constant bezig alles wat eetbaar is binnen hun bereik op te
knabbelen. Dit is heel schadelijk. Als reizigers regelmatig voedsel
zouden eten dat eenvoudig en voedzaam is, zouden zij zich niet
zo vermoeid voelen, noch zoveel van ziekte te lijden hebben.
Een andere schadelijke gewoonte is het eten vlak voor het
naar bed gaan. De geregelde maaltijden zijn genomen; maar
omdat er een gevoel van flauwte is, wordt weer wat gegeten.
Door hieraan toe te geven, wordt deze verkeerde praktijk een
gewoonte en raakt dikwijls zo stevig ingeburgerd, dat men denkt
niet te kunnen slapen zonder dit extra voedsel. Als gevolg van
deze late soupeetjes gaat het verteringsproces gedurende de
slaap voort. Maar ofschoon de maag constant doorwerkt, wordt
het werk niet goed volbracht. De slaap wordt dikwijls gestoord
door onplezierige dromen en in de morgen wordt men onverfrist
wakker met weinig zin in het ontbijt. Wanneer we ons ter ruste
leggen, moet de maag haar werk gedaan hebben, opdat zij even
goed als de andere organen van het lichaam, rust kan genieten.
Voor personen met zittende bezigheden zijn late soupers
bijzonder schadelijk. Voor hen wordt een aldus veroorzaakte
hinder dikwijls het begin van een ziekte die in de dood eindigt.
In vele gevallen is dat flauwe gevoel dat tot een verlangen
naar voedsel leidt, het gevolg van het feit dat de verteringsorganen
gedurende de dag veel te zwaar belast zijn geweest. Na een
maaltijd verteerd te hebben, moeten de verteringsorganen rust
hebben. Er moet minstens vijf of zes uur verlopen tussen de
maaltijden; en de meeste mensen, die dit advies uitproberen,
zullen ontdekken, dat twee maaltijden per dag beter zijn dan
dne.

Verkeerde eetgewoonten

Voedsel moet niet te koud of te heet gegeten worden. Als
het voedsel te koud is, worden de vitale krachten van de maag
gedwongen om het voedsel eerst op temperatuur te brengen,
alvorens de vertering kan begirmen. Koude dranken zijn
schadelijk om dezelfde reden, terwijl veel drinken van hete
dranken de maag verzwakt. Een feit is, dat hoe meer vocht bij
het eten gedronken wordt, hoe moeilijker de vertering verloopt;
want de vloeistof moet eerst geabsorbeerd zijn, voor de vertering
kan plaats hebben. Eet weinig zout, vermijd het eten van
ingemaakt zuur en specerijen in het voedsel, eet een overvloed
van fruit, en de irritatie die om veel drinken vraagt bij de
maaltijd, zal grotendeels verdwijnen.

Voedsel moet langzaam gegeten worden en grondig gekauwd.
Dit is noodzakelijk opdat het speeksel goed vemrengd wordt
met het voedsel en de verteringssappen hun werk kunnen doen.
Een ander emstig kwaad is het eten op onjuiste tijdstippen,
bijvoorbeeld na bijzonder zware lichaamsbeweging, wanneer
men veel te moe is, of verhit. Omniddellijk na het eten is er
een grote vraag naar zenuwkracht, en wanneer de geest of het
lichaam zwaar belast is, vlak voor of na het eten, wordt de
vertering belemmerd. Wanneer men opgewonden is, bezorgd
is, of gehaast, is het beter niet te eten tot men uitgerust is of
gekalmeerd.

De maag is nauw verbonden met de hersenen; en wanneer
de maag verziekt is, worden de zenuwkrachten van de hersenen
te hulp geroepen voor de verzwakte verteringsorganen. Wanneer
deze belasting te vaak komt, raken de hersenen overbelast.
Wanneer de hersenen voortdurend zware arbeid moeten leveren
en er gebrek is aan lichaamsbeweging, moet zelfs van eenvoudig
voedsel heel matig gegeten worden. Werpt voor de maaltijd
alle zorgen en angstige gedachten van u af; haast u niet, maar
eet langzaam en opgewekt, uw hart vervuld van dankbaarheid
aan God voor al Zijn zegeningen.

Overeten

Velen die afstand hebben gedaan van vleesvoeding en andere
vette en schadelijke artikelen, denken dat waar hun voedsel
eenvoudig is en gezond, zij onbeheerst aan hun eetlust mogen
toegeven en zij eten tot oververzadiging, soms zelfs gulzig. Dat
is een dwaling. De verteringsorganen moeten niet overbelast
worden met een kwantiteit of kwaliteit van voedsel die het
systeem omrodig zwaar op de proef stellen.

Gewoonten hebben voorgeschreven dat het voedsel in gangen
op tafel geplaatst wordt. Niet wetend wat de volgende gang is,
eet men soms genoeg van een schotel die niet zo geschikt voor
hen is. En wanneer de volgende gang geserveerd wordt, waagt
hij het de grenzen te overschrijden en neemt van het verleidelijke
dessert, dat echter niet goed is voor hem. Als al het voedsel
voor een maaltijd in het begin op de tafel zou worden geplaatst,
heeft men de gelegenheid de beste keuze te maken.
Soms wordt het resultaat van te veel eten dadelijk gevoeld.
In andere gevallen is er geen gevoel van pijn; maar de
verteringsorganen verliezen hun vitale kracht en de grondslag
van de lichamelijke kracht wordt ondermijnd. De overdaad aan
voeding belast het systeem en produceert een ziekelijke, koortsige
toestand. Ze roept een overvloedige hoeveelheid bloed naar de
maag, hetgeen oorzaak is van een snelle afkoeling van de
ledematen. Ze legt een zware belasting op de verteringsorganen,
en wanneer deze organen hun taak hebben volbracht, is er een
gevoel van slapheid en lusteloosheid. Sommigen, die voortdurend
te veel eten, noemen dit slappe gevoel honger; maar het wordt
veroorzaakt door overwerkte verteringsorganen. Bij tijden is er
een soort verdoving van de hersenen, met tegenzin tot mentale
en lichamelijke arbeid.

Deze onplezierige symptomen worden gevoeld doordat de
natuur haar werk verricht heeft ten koste van ormodig verbruik
van levenskrachten en helemaal uitgeput is. De maag zegt:
"Geef mij nrst." Maar velen verklaren dit flauwe gevoel als een
vraag naar meer voedsel; en in plaats van de maag rust te
geven, wordt een andere last daarbovenop geladen. Het gevolg
is, dat de verteringsorganen vaak uitgeput zijn wanneer zij goed
werk zouden moeten leveren.

Het Voedsel voor de Sabbat

Wij moeten voor de Sabbat geen grotere hoeveelheid of een
grotere verscheidenheid van voedsel hebben dan op andere
dagen. In plaats hiervan moet het eten eenvoudiger zijn en er
moet minder gegeten worden, teneinde de geest helder en
levendig te houden om geestelijke dingen te begrijpen. Een
volle maag geeft trage hersenen. De kostbaarste woorden kumren
gehoord en niet op prijs gesteld worden, omdat de geest verward
is door een onjuist dieet. Door op Sabbat te veel te eten, maken
velen, meer dan ze beseffen, zichzelf ongeschikt om de zegen
te ontvangen van de heilige gelegenheden.
Koken op de Sabbat moet venneden worden; maar daarom
is het nog niet nodig koud voedsel te eten. Bij koud weer moet
het voedsel dat de vorige dag bereid werd, opgewarmd worden.
En maak de maaltijden, hoe eenvoudig ook, zo smakelijk en
aantrekkelijk mogelijk. Vooral in gezinnen waar kinderen zijn,
is het goed, voor de Sabbat iets klaar te maken wat als traktatie
beschouwd wordt, iets dat het gezin niet iedere dag eet.

Verbetering van het Dieet

Waar omnatig aan verkeerde eetgewoonten is toegegeven,
moet zonder uitstel naar verbetering worden gestreefd. Wanneer
een slechte spijsvertering het resultaat is van een mishandelde
maag, moeten zorgvuldig pogingen aangewend worden om de
resterende levenskrachten te behouden, door iedere belasting te
vennijden. De maag zal misschien nooit meer geheel herstellen
na langdurige verkeerde behandeling; maar een goed gericht
dieet zal verdere verzwakking voorkomen en velen zullen toch
tot op zekere hoogte genezen. Het is niet gemakkelijk regels
voor te schrijven die op ieder geval van toepassing zijn, maar
met aandacht voor de juiste beginselen in eetgewoonten, kunnen
grote verbeteringen bereikt worden en de moeder hoeft niet
voortdurend hard te werken om de eetlust te verleiden.
Strenge matigheid zal beloond worden met verstandelijke en
geestelijke kracht; het helpt ook in de beheersing van de
hartstochten. Te veel eten is bijzonder schadelijk voor trage
mensen, vooral deze personen moeten zeer matig eten en zeer
veel aan lichaamsbeweging doen. Er zijn mannen en vrouwen
met uitstekende capaciteiten, die niet half zoveel tot stand
brengen als mogelijk was, als zij meer zelfbeheersing hadden
in het beteugelen van de eetlust.

Vele schrijvers en sprekers schieten hier te kort. Na een
hartige maaltijd gaan zij over tot zittende bezigheden, lezen,
studeren of schrijven en geven zich niet de tijd voor lichaams-
beweging. Als gevolg hiervan wordt de vrije loop van de
gedachten geremd. Zij kunnen niet schrijven of spreken met de
kracht en de intensiteit die nodig is om het hart te bereiken;
hun pogingen zijn tam en vmchteloos.

Degenen op wie belangrijke verantwoordelijkheden rusten,
bovenal zij, die bewaarders zijn van geestelijke belangen, zouden
mannen moeten zijn met een scherp en snel opmerkingsvenno-
gen. Meer dan anderen hebben zij het nodig matig te zijn in
hun eetgewoonten. Rijk en overdadig voedsel moet niet op hun
tafels komen.

Mannen in veflrouwensposities moeten elke dag besluiten
nemen die belangrijke gevolgen hebben. Dikwijls moeten zij
snel denken en dit kan alleen met succes gebeuren door hen,
die een strikte leefregel volgen. De geest wordt sterker bij een
correcte behandeling van de lichamelijke en verstandelijke
vermogens. Als er niet te veel van de maag gevergd wordt,
komt er na elke belasting nieuwe energie. Maar dikwijls wordt
het werk van hen die belangrijke plannen moeten overdenken
en belangrijke besluiten nemen, ten kwade beïnvloed door de
gevolgen van een onjuist dieet. Een maag die van streek is,
heeft een wanordelijke geestestoestand tot gevolg. Dikwijls
veroorzaakt door irritatie, norsheid of onrechtvaardigheid. Menig
plan dat een zegen voor de wereld geweest zou zijn, werd opzij
gezet, menige onrechtvaardige, verdrukkende, zelfs wrede
maatregel werd genomen als gevolg van verziekte condities die
te wijten waren aan verkeerde eetgewoonten.

Hier is een suggestie voor allen die zittend werk doen of
overwegend geestelijk werk; laat hen, die voldoende zedelijke
moed en zelfbeheersing hebben, het proberen: neem bij elke
maaltijd slechts twee of drie soorten eenvoudig voedsel en eet
niet meer dan vereist is om de honger te stillen. Doe elke dag
actief lichaamsbeweging, en zie of u hiervan geen nut hebt.
Sterke mannen die actieve lichamelijke arbeid verrichten, zijn
niet zo gedwongen om zo zorgvuldig te zijn wat kwaliteit en
kwantiteit van hun voedsel aangaat als mensen met zittende
leefgewoonten; maar zelfs dezen zullen een betere gezondheid
hebben als zij zelfbeheersing in eten en drinken beoefenen.
Sommigen verlangen een exacte regel voorgeschreven te
krijgen voor hun dieet. Zij eten te veel en hebben er dan spijt
van; zo blijven zij denken aan wat zij eten en drinken. Dat
moet niet. De ene mens kan niet een exacte regel voor de andere
voorschrijven. Iedereen moet zijn verstand gebruiken, zelfbe-
heersing beoefenen en uit principe handelen.

Onze lichamen zijn door Christus gekocht en wij zijn niet
vrij om er mee te doen wat we zelf willen. Gehoorzaamheid
aan de gezondheidswetten moet als een persoonlijke plicht
gezien worden. Wij ondergaan zelf de gevolgen van het
overtreden daarvan. Wij moeten persoonlijk voor onze gewoon-
ten en praktijken verantwoording afleggen voor God. Daarom
is voor ons de vraag niet: "Hoe doet de wereld het?" maar:
"Hoe moet ik persoonlijk de woning behandelen die God mij
gegeven heeft?"

Verwijzingen:
1. Gen.l:29.
2. Gen.3:l8.


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken