02 Wanneer heiligmaking onnmogelijk is

Health Reformer, maart 1878
52:
Een groot deel van alle ziektes die het menselijk geslachtkwellen, zijn het gevolg van hun eigen verkeerde gewoontes, of omdat zijopzettelijk onwetend zijn gebleven, of doordat zij het licht negeerden datGod gegeven heeft over de wetten van hun wezen. Het is voor onsonmogelijk om God te verheerlijken zolang wij de wetten voor ons levenschenden. Ons hart kan onmogelijk aan God toegewijd blijven, zolangwij onze begerige eetlust bevredigen. Een ziek lichaam en een verwardverstand, vanwege het voortdurend zwelgen in schadelijke begeerte,maken de heiliging van lichaam en geest onmogelijk. De apostel begreephet belang van een gezonde lichaamsconditie voor het met succesvolmaken van het Christelijk karakter. Hij zegt: “Nee, ik tuchtig mijnlichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt tehebben, wellicht zelf afgewezen te worden.” (I Kor. 10:27) Hij noemt devruchten van de Geest, waaronder gematigdheid er één is. “Want wieChristus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeertengekruisigd.”(Galaten 5:24)

[De onmogelijkheid om Christelijke volmaaktheid te bereiken zolang de eetzucht de vrije teugelkrijgt - 356]


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken