25 Struikelen over de zegen

(1867) lT 546
45.
De engel sprak: Onthoudt u van de vleselijke begeerten, diestrijd voeren tegen uw ziel.” (I Petrus 2:11). U bent gestruikeld over degezondheidshervorming. Het schijnt u een overbodig aanhangsel aan dewaarheid. Dat is niet zo; het maakt onderdeel uit van de waarheid. Hierligt een taak voor u, die u meer zal raken en die zwaarder zal zijn danalles wat u totnogtoe te dragen hebt gehad. Zolang u aarzelt en aan dekant blijft staan, en nalaat om de zegen aan te nemen, waarvan u hetvoorrecht hebt die te ontvangen, dan lijdt u schade. U struikelt juist overdie zegen die de hemel op uw pad heeft gelegd om makkelijkervoorwaarts te kunnen gaan. Satan stelt dit in een zo ongunstig mogelijkdaglicht, opdat u zou strijden tegen hetgeen voor u van het grootste nutzou blijken te zijn, namelijk voor uw lichamelijke en geestelijkegezondheid. -Uitvluchten voor verkeerd handelen bedacht onder invloed van satan ~ 710]


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken