21 Iedereen wordt beproefd

R. & H., 10 februari 1910
38
. Het is van groot belang dat wij persoonlijk terdege onsaandeel leveren, en er inzicht in hebben wat we moeten eten en drinken,en hoe we moeten leven om onze gezondheid te bewaren. Iedereen wordt voor een ander vervullen.

“Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden,laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, enzo onze heiliging volmaken in de vreze Gods.” (II Kor. 7: I) Gulzigheid isde voomaamste zonde van deze tijd. Gulzigheid maakt mannen envrouwen" tot slaven, benevelt hun verstand en stompt hun zedelijkbewustzijn in zo°n mate af, dat de heilige en verheven waarheden vanGods woord niet meer kunnen worden gewaardeerd. Mannen en vrouwenworden door hun lagere neigingen beheerst.

Om zich gereed te maken voor de overgang (naar het eeuwigeleven, vertaler), moet het volk van God zichzelf kennen. Zij moeten tenaanzien van hun eigen lichaam begrijpen, dat zij in staat zullen zijn ommet de psalmist uit te roepen: “Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar bentoebereid.” (Psalm 139:l4) Zij dienen hun eetlust steeds onderworpen tehouden aan die organen waar de zede en het verstand huizen. Hunlichaam moet hun geest dienen, en niet hun geest het lichaam.


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken