10 Waarom het licht op gezondheidshervorming

(1870) 2T 399, 400
20.
De Heer heeft Zijn licht over ons doen schijnen in dit laatste der dagen, opdat de droefgeestigheid en de duistemis die in voorbije generaties is opgestapeld vanwege zondige genotzucht, enigermate verdreven zou kunnen worden, en opdat de stroom van kwaad die is voortgekomen uit onmatig eten en drinken zou veminderen. De Heer heeft in wijsheid besloten, Zijn volk in een positie te brengen, waarin zij in geest en in handelen los van de wereld zouden staan, zodat hun kinderen niet zo snel verleid zouden worden tot afgoderij en aangetrokken zouden worden door het overal heersende verderf van deze tijd. Het is Gods bedoeling dat gelovige ouders en hun kinderen zullen vast staan als levende vertegenwoordigers van Christus, als kandidaten voor het eeuwige leven. Ieder die deel heeft aan de goddelijke natuur zal het verderf wat door begeerte in de wereld is ontvluchten. Het is onmogelijk voor hen die hun zucht naar eten bevredigen om Christelijke volmaaktheid te bereiken.

(1890) C.T.B.H. 75
21.
God heeft het licht van de gezondheidshervorming op ons laten schijnen in dit laatste der dagen, opdat wij door in dit licht te wandelen kunnen ontkomen aan veel van de gevaren waaraan wij zullen worden blootgesteld. Satan werkt met grote macht om mensen ertoe te brengen hun eetzucht te bevredigen, hun neigingen te volgen, en hun tijd door te brengen in zorgeloze dwaasheid. Hij houdt ons allerlei aanlokkelijks voor in een leven van zelfzuchtig plezier en sensuele genotzucht. Onmatigheid doet de krachten wegvloeien van zowel geest als lichaam. Hij die op dit punt verslagen is, heeft zich op het gebied van satan begeven, waar hij verleid en bestookt wordt en tenslotte overgeleverd is aan de willekeur van de vijand van alle gerechtigheid.

[C.T.B.H. 52] (1890) C.H. 120, 121
22.
Om onze gezondheid te kunnen bewaren, is gematigdheid in alles noodzakelijk ~ gematigdheid in arbeid, gematigdheid in eten en drinken. Onze hemelse Vader heeft het licht van de gezondheidshervorming gezonden om ons te behoeden voor het kwaad dat voortkomt uit een ontluisterende eetzucht. Hij deed dit, opdat zij die reinheid en heiligheid liefliebben, weten, hoe zij met onderscheid de goede dingen die Hij hun gegeven heeft kunnen gebruiken. En dat zij, door het beoefenen van gematigdheid in hun dagelijks leven, geheiligd zullen worden door de waarheid.
(1890) C.T.B.H. 120
23.
Laat men steeds in gedachten houden, dat het belangrijke doel van gezondheidshervorming is, te zorgen voor de hoogst mogelijke ontwikkeling van geest, ziel en lichaam. Alle natuurwetten - die ook de wetten van God zijn - zijn ons ten goede ontworpen. Wanneer wij daaraan gehoorzamen, zal ons geluk in dit leven worden bevorderd, en het zal ons helpen in de voorbereiding op het toekomende leven.


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken