07 Verantwoordelijkheid voor het Licht

Good Health, november 1880
13.
In de tijd dat het licht van de gezondheidshervorming over ons daagde, en ook sinds die tijd, hebben wij elke dag vragen ontvangen, als: “Beoefen ik werkelijk matigheid in alles?” “Is mijn dieet wel zodanig, dat ik in de positie kan komen, waarin ik zoveel mogelijk goed kan doen?” Wanneer wij deze vragen niet bevestigend kunnen beantwoorden, dan staan we als veroordeeld voor God, want Hij zal ons allemaal verantwoordelijk houden voor het licht dat op ons pad heeft geschenen. Voor de tijd van onwetendheid sluit God zijn ogen, maar zodra het licht op ons schijnt, verlangt Hij van ons dat wij de gewoontes, die onze gezondheid verwoesten, veranderen en een juiste houding aannemen ten opzichte van de wetten voor ons lichaam.

(1890) C.T.B.H. 150
14.
Gezondheid is een schat. Van alle tijdelijke rijkdommen is zij de meest kostbare. Welvaart, geleerdheid en eer worden duur gekocht ten koste van de kracht van de gezondheid. Geen van die zaken kan ons geluk verzekeren wanneer ons de gezondheid ontbreekt. Het is een verschrikkelijke zonde om de gezondheid te misbruiken die God ons gegeven heeft. Zulk misbruik verzwakt ons voor het leven en betekent voor ons een verlies, zelfs al winnen wij op die manier nóg zo aan opleidingsniveau.
[Voorbeelden van lijden dat te wijten is aan het negeren van het licht- l 19, 204]

(1890) C.T.B.H. 151
15.
God heeft overvloedig voorzien in het levensonderhoud en et geluk van al Zijn schepselen. Als Zijn wetten nooit zouden worden geschonden, als iedereen overeenkomstig de wil van God zou handelen, dan zouden gezondheid, vrede en geluk het resultaat zijn, in plaats van ellende en voortdurend kwaad.

Health Refonner, augustus 1866
16.
Een zorgvuldige aanpassing aan de wetten die God in ons wezen heeft geplant, zal onze gezondheid veilig stellen, en er zal geen ineenstorting van ons gestel plaatsvinden.
[Gezondheidshervorming als het middel van de Heer om het lijden te verminderen ~ 788]


(C) 2020 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken