01 Geneesmiddelen in de Natuur

MS 86, 1897
450
. Het is belangrijk om te weten welk voordeel het dieet heeft in geval van ziekte. Iedereen moet begrijpen wat hij (voor zich-)zelf kan doen.

(1885) 5T 443
451.
Er zijn veel manieren om de geneeskunst te beoefenen; maar er is slechts één manier die de Hemel goedkeurt. Gods medicijnen zijn de eenvoudige middelen uit de natuur, die ons organisme niet belasten of aantasten door hun krachtige eigenschappen. Zuivere lucht en zuiver water, netheid, het juiste dieet, een rein leven, en een vast vertrouwen in God: het zijn medicijnen, bij gebrek waaraan duizenden sterven. Toch raken deze medicijnen uit de mode, omdat het goed toedienen van deze medicijnen werk vereist dat de mensen niet leuk vinden. Frisse lucht, lichaamsbeweging, zuiver water, en een schoon en aangenaam huis: ze liggen binnen het bereik van een ieder en kosten maar weinig. Daarentegen zijn medicijnen duur, zowel als men ziet wat voor middelen daaraan besteed worden, maar ook als je kijkt naar de effecten op ons organisme.

(1905) M.H. 127
452. Zuivere lucht, zonlicht, onthouding, rust, lichaamsbeweging, het juiste dieet, het gebruik van water, vertrouwen in de kracht van God – dit zijn de ware medicijnen. Iedereen dient de geneesmiddelen van de natuur te kennen en te weten hoe men die kan toedienen. Het is essentieel, zowel om de beginselen voor de behandeling van zieken te begrijpen, als ook praktische oefening te krijgen, om in staat te zijn deze kennis op de juiste wijze toe te passen.
Het gebruik van natuurlijke medicijnen vereist een hoeveelheid zorg en inspanning die velen er niet voor over hebben. Het natuurlijke proces van genezing en opbouw verloopt geleidelijk. Voor ongeduldige mensen lijkt dit traag. Het afleren van schadelijke genotzucht vraagt offers. Maar aan het eind zal blijken, dat de natuur, wanneer zij onbelemmerd haar gang kan gaan, haar werk met wijsheid en verstand doet. Zij die volharden in gehoorzaamheid aan haar wetten zullen beloond worden met gezondheid naar lichaam en geest.

(1890) C.T.B.H. 160
453
. Artsen raden invaliden vaak aan, naar het buitenland te gaan, naar één of andere minerale bron, of om de oceaan te doorkruisen, om hun gezondheid terug te krijgen. En dat terwijl in negen van de tien gevallen, wanneer zij gematigd zouden eten, en met opgewekt gemoed aan gezonde lichaamsbeweging zouden doen, zij zowel hun gezondheid zouden herwinnen én zich tijd en geld zouden besparen. Lichaamsbeweging, en het vrij en overvloedig aanwenden van lucht en zonlicht - zegeningen die de hemel aan iedereen gegeven heeft – zouden in veel gevallen leven en kracht geven aan de uitgemergelde invalide.