Haar keuzes voor rust en ontspanning - Ep.39

Het is niet zo dat de Heer een scheiding maakt tussen vroom en heilig gedrag ten tijde van de kerkdiensten en evangelisatiebijeenkomsten. Juist in momenten dat wij niet werkzaam zijn in de Wijngaard van de Heer, is het belangrijk om te weten,, waar Gods volk zich mee vereenzelvigd in tijden van rust en ontspanning.

In deze aflevering kijken wij naar de vrije tijdsbesteding van Ellen White en haar gezin.

https://youtu.be/gDqXWk9gBkU?list=PL6YWZNEKwK6oCmYBZsLjM5OlDdJXPozpT