Waard om voor te strijden

Titel: Waard om voor de strijden

God houdt zoveel van ons dat Hij het waard vond om Zijn eniggeboren Zoon te zenden om de mens te verlossen van zond' en schuld. Christus houdt zoveel van ons, dat Hij het waar vond om voor ons te lijden en sterven op een ruw houten kruis.

Houden wij van onze medemens om hun een boodschap van hoop mee te geven, en naastenliefde te tonen, zodat hun harten door de Heilige Geest ontvankelijk worden voor het Evangelie. Vinden wij hun Waard om hen te vertellen van Christus liefde?

Of zijn wij bezig met onze eigen strijd, onze eigen wil en zijn wij vergeten, dat een taak hebben om de Liefde die Hij aan ons betoond heeft ook te delen. Is er ook voor ons nog een zaak, die Waard is om voor te strijden, in het komend jaar

Spreker: Riley Jack
Schriftlezing: Fillipenzen 1:27-30
Opnamedatum: 26-12-2015
Opnamelocatie: Ede
Link: Afspelen [21.657 KB]

  • Riley Jack
    Waard om voor te strijden

Overdenkingen

Kinderverhaal Gastsprekers AGP FM "The Word"

Zoeken naar

Algemeen