Visie; Op weg naar de stip aan de horizon

Titel; Op weg naar de stip aan de horizon

Hoe blijf je, als individu, en met je kerkgemeenschap op koers voor het Nieuwe Jeruzalem. Hoe ontwikkel je een visie voor pastoraat in de eigen gemeente en evangelisatie naar de omgeving om je heen. Riley staat stil bij 2 teksten uit spreuken en bespreek 7 onderdelen waar je bij visiebepaling rekening mee moet houden.
Spreker: Riley Jack
Schriftlezing: Spreuken 11:14, 28:17
opnamedatum: 20-02-2016
Opnamelocatie: ZDA Huis ter Heide (Adventkapel)
Link: Afspelen [17.351 KB]

  • Riley Jack
    Visie: Op weg naar de stip aan de horizon

Overdenkingen

Kinderverhaal Gastsprekers AGP FM "The Word"

Zoeken naar

Algemeen