Onze plaats vlak voor het einde van de Strijd

Titel: Onze plaats vlak voor het einde van de Strijd

Als er ooit een tijd is om de zekerheid van Christus volledig te omarmen en aan te nemen dan is het wel nu. Christus zoekt vrouwen en mannen die ongeacht status, culturele achtergrond of afkomst een getuige willen zijn van Hem die komt als overwinnaar.

Want onze keuze nu bepaalt onze plaats vlak voor het einde van strijd.

Opgenomen op 15 oktober 2016 bij de Zevende-dags Adventisten te Rotterdam Noord met Riley Jack.

Spreker: Riley Jack\
Schriftlezing: Jesaja 43:10-12, Mattheus 24:13-14
Opnamelocatie: ZDA Rotterdam Noord
Opnamedatum; 15 oktober 2016
Afspelen: Link

Overdenkingen

Kinderverhaal Gastsprekers AGP FM "The Word"

Zoeken naar

Algemeen