Lessen voor de eindtijd, tijdens de storm op Kreta

  • RA Jack
    Lessen voor de eindtijd, tijdens de storm op Kreta

Titel: Lessen voor de eindtijd, tijdens de storm op Kreta

Stormen vertroebelen je focus. Juist nu dienen wij meer dan ooit gefocust te zijn op Christus, voordat de stormen tekeer zullen gaan.

Tijdens stormen is het belangrijk om juist en correct te handelen. De lessen die wij kunnen leren hoe Paulus handelde vlak voor, tijdens en na de storm op Kreta, kunnen ons waardevolle lessen opleveren hoe wij staande blijven in wat wellicht de meest turbulente tijd zal worden uit de menselijke geschiedenis.

Spreker: Riley Jack
Schriftlezing: Handelingen 27:21-25
Opnamedatum:
Opnamelocatie: Adventkapel van de Zevende-dags Adventisten te Huis ter Heide
Link: Afspelen [24.830 KB]

 

Overdenkingen

Kinderverhaal Gastsprekers AGP FM "The Word"

Zoeken naar

Algemeen