Het juiste tegengeluid

Titel: Het juiste tegengeluid

Wij horen tal van geluiiden om ons heen, maar hoe regeren

Spreker: Riley Jack
Schriftlezing: Daniel 8:14
Opnamelocatie: ZDA Duivendrecht, het Fontein
Opnamedatum: 20-9-2014
Link: Afspelen [10.556 KB]

  • Riley Jack
    Het juiste tegengeluid

Overdenkingen

Kinderverhaal Gastsprekers AGP FM "The Word"

Zoeken naar

Algemeen