Hangende aan het kruis was Christus het evangelie

  • Riley Jack
    Hangende aan het kruis was Christus het evangelie

Titel: Hangende aan het kruis was Christus het evangelie

Dit is onze boodschap, ons argument, onze leerstelling, onze waarschuwing aan de verstokte medemens, onze bemoediging voor de treurenden, de hoop voor elke gelovige.

Luister naar de overdenking gebaseerd op Mat 28:5-7. Hoe belangrijk is het om niet door onze omgeving te laten ompraten om toch maar niet te spreken over het ruw houten kruis, het lege graf, Zijn dienstwerk in het Hemels Heiligdom en de spoedige wederkomst van.... Christus!

Spreker: Riley Jack
Opname datum: 25-08-2012
Link: Afspelen [5.421 KB]

 

Overdenkingen

Kinderverhaal Gastsprekers AGP FM "The Word"

Zoeken naar

Algemeen