Dit is niet de plaats en het moment...

Titel: Dit is niet de plaats en het moment om de moed op te geven

Wanneer wij tegenslag ervaren, geven wij al te vaak en te gauw op. Gods plan is juist dat hij ons bestaat in alle omstandigheden, ongeacht tijdstip en locatie.

Spreker: Riley Jack
Schriftlezing: Romeinen 12:11-21
Opnamedatum: 15-03-2014
Opnamelocatie: ZDA Duivendrecht - Fontein
Afspelen: Link [19.922 KB]

 
  • Riley Jack
    Dit is niet het moment en de plaats om de moed op te geven

Overdenkingen

Kinderverhaal Gastsprekers AGP FM "The Word"

Zoeken naar

Algemeen