Als de wereld het niet meer weet

Titel: Als de wereld het niet meer weet

Terwijl de wereld geen antwoorden heeft op de golf van angst en terreur. Is er toch een boodschap die zijn weerklank dient te krijgen in deze wereld. Dat God geen God is van onheil, maar van vrede en om ons een hoopvolle toekomst te geven. Zijn christenen de aangewezen personen om een boodschap van hoop en naastenliefde te verkondigen in een hopeloze wereld?

De bijbel biedt een boodschap die geleerden, politici en mystici niet kunnen brengen. Dat Jezus het antwoord is op al onze vragen. Zeker als wij het even niet meer weten.

Spreker: Riey Jack
Schriftlezing: Jeremia 29:11-13
Opnamelocatie: ZDA Leiden (te Voorschoten)
Opnamdedaum: 22 november 2015
Link: Afspelen [15.183 KB]

  • Riley Jack
    Als de wereld het niet meer weet

Overdenkingen

Kinderverhaal Gastsprekers AGP FM "The Word"

Zoeken naar

Algemeen